Multipla brukargrupper

Nu har vi infört multipla brukargrupper from UI v 1.0.56. Det innebär i praktiken att ni kan ge inloggning till anhöriga för att de skall kunna monitorera i samarbete med er. Ni kan ge ut det för en längre period eller vid enstaka tillfällen med ”ett klick”.

Enklare Brukarmeny

Med ettt stort utbud av tjänster, värden och andra inställningar har vi förenklat vyn för brukarekortet. Ny finns flikarna Inställningar, värden, meddelande och SIW som fått sin egen flik för analys. SIW som indikerar en infektion i kroppen innan symptom har ett ganska omfattande analysmaterial och med en egen plats.

220419 – Steg i FW 3.0.0

Med Uppdatering UI v 1.0.31 samt FW 3.0.0 i Carewatch kan ni nu ta in antal steg för brukarna. Stegen ackumuleras över dygnet och spara sedan som ett dygnsvärde över tid.

Dynamisk handskakning UI v1.0.28

I version 1.0.28 så kan administratören ställa tiden för handskakning dynamiskt per individ. Handskakning innebär att Carewatch anmäler att den är i funktion med ett visst intervall. Längre tid mellan intervallen ger lägre batteriförbrukning. För en brukare som larmar sällan är skillnaden avsevärd. Upp till 13 dagar kan batteriet räcka med 24 timmar intervall + flight mode och få funktioner …

Högre blodtryck på natten ökar risken för Alzheimers

Äldre män som har högre blodtryck nattetid än dagtid löper ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det visar en studie från Uppsala universitet där forskarna har följt forskningsdeltagarna i upp till 24 år. Läs mer på forskning.se: https://www.forskning.se/2021/02/09/hogre-blodtryck-pa-natten-okar-risken-for-alzheimers/ Blodtrycksmätare kan parkopplas med Carewatch för automatisk överföring av värden till individens journal.

Hög vilopuls riskfaktor för demens

Hög vilopuls kan vara en oberoende riskfaktor för demens, visar en studie från Karolinska institutet. Vilopuls är enkelt att mäta, och går att sänka med hjälp av motion eller medicin. Därför tror forskarna på nya möjligheter med att mäta vilopuls hos äldre. Läs mer på forsknig.se https://www.forskning.se/2021/12/06/hog-vilopuls-riskfaktor-for-demens/ Vilopuls kan beräknas av Carewatch och rapporteras automatiskt till journalen.

Koppling till medicinska sensorer v.2.0.1

Nu lanserar vi koppling mot medicinska sensorer. Klockan paras mot en exempelvis blodtrycksmätare och rätt värden med rätt tidsangivelse för individen kommer automatiskt in i journalen.

Cloudberry Care lanserar v1.0

Den 4 juni var lanseringsdag för ett komplett system med klocka, app och administratörsgränssnitt v 1.0. Systemet är uppbyggt med API first och microservices. Funktionerna som fanns att tillgå 1.0 var manuellt larm, utomhusposition, geofence, batterilarm, puls och s.k. heart-beat. Flightmode var standard för klockan vid uppkoppling mot backend.