Välfärdsteknik

Trygghet & Frihet

Det andra kallar trygghetslarm är hos oss en mobil kommunikationsenhet för omsorg, hälsa och sjukvård där trygghetslarmet är en del av funktionen.

Välfärdsteknik

Trygghet & Frihet

Det andra kallar trygghetslarm är hos oss en mobil enhet för omsorg, hälsa och sjukvård där trygghetslarmet är en del av funktionen.