Trygghetslarm

Safety alarm and much more in one device

What other call safty alarm, is with us a mobile communication unit for elderly and health care, where the manual alarm is part of the function.

Elderly Care

Remote monitoring

Carewatch is a personal hub for public health care.
Easy and safe connection to approved meters for remote monitoring.

Remote monitoring
Välfärdsteknik

Trygghet & Frihet

Det andra kallar trygghetslarm är hos oss en mobil enhet för omsorg, hälsa och sjukvård där trygghetslarmet är en del av funktionen.

Egenmonitorering

Carewatch är en personlig hub för offentlig sjuk,- hälsovård. Koppla MDR godkända mätare och monitorera på distans.