Cloudberry möter Sony

Februari 2020 Sony i Lund har tagit fram en IoT plattform med en "klocka" för säker krypterad fleet management till målgruppen kroniskt sjuka och äldre. Klockan har har inbyggda sensorer men sonys kunder får skriva sin egen applikation till klockan samt utveckla back-end och front-end för användarna. Cloudberry Care med många års erfarenhet som leverantör till omsorgsenheter i Sveriges kommuner ser möjligheterna med klockan att ta hälso,- sjukvård och omsorg till en ny nivå. Med ny teknik på ett säkert sätt kommer tydliga nyttoffekter med att ha en uppkopplad kroppsburen enhet för trygghetsfunktioner. Minskad oro och ökad rörlighet för individen och mindre arbetsbelastning för personalen. Carewatch skapas!
I juni 2021 lanserar vi vår första applikation till klocka med administratörsgränssnitt och personalapp för fleet management av organisationers brukare. Utvecklingen har skett med fokus på skalbarhet, enkelhet och säkerhet. Applikationen har ett utbud av funktioner och tjänster som tidigare aldrig erbjudits. Utgångspunkten är Sverige med Europa som spelplan.

Se och hör Anders Strömberg, affärsområdeschef  för Sony´s Wearable platform berätta om bakgrund, egenskaper och fördelar med klockan och plattformen: Video på Youtube

Laddstation för Carewatch

Vad gör oss unika?

De flesta tycker att de är unika, så även vi. Vad är det som gör oss unika i vårt tycke? Har vi den mest lättanvända webgränssnittet för de som skall administrera 1000-tals individer? - Kanske. Har vi den mest intuitiva mobilappen som gör att vikarier utan förkunskaper kan vara igång inom 5 minuter? - Mycket tyder på det. MEN det vi är mest stolta över är Carewatch, även om namnet inte ger den rättvisa. Den är så mycket mer än en smartwatch. Vi tycker att liknelsen stannar vid att båda kan sitta på handleden.

Carewatch har funktioner som det för ett par år sedan krävde 10 fysiska produkter för att ge någorlunda samma nytta, och därtill kommer fördelar som inte ens var möjliga att få då. Ironiskt nog ligger mer utveckling utanför än i Carewatch. Carewatch primära uppgift är att leverera data från individen till vårdgivaren som med tekniken kan hjälpa de som har svårast att tillgodogöra sig ny teknik. När vi utvecklade Carewatch ville vi ta bort arbetsmoment och kostnader som inte är omsorgens kärnvärde - att underlätta, hjälpa och öka livskvaliteten för individer med behov av stöd.

 • Infrastruktur på köpet - Inget Wifi, bredband, routrar, servrar eller annat att ta hänsyn till och inga fasta installationer. Allt som behövs finns i lådan som vi levererar. Lika lätt att komma igång i Övertorneå som i Barcelona.
 • Inga inställningar görs i Carewatch. Användaren behöver inga kunskaper inte heller personalen som ger ut Carewatch till användarna behöver kunskaper. En person (fler om ni vill) som skall sätta inställningarna behöver kunskap. Inställningarna skickas vid varje förändring automatiskt OTA (Over-the-Air) till Carewatch.
 • Hoppas på det bästa utgå från det värsta. Vattentät och desificerbar gör att ingen behöver oroa sig för om Carewatch följer med in i duschen.
 • Saknas funktioner som skulle göra Carewatch 100% perfekt? Ja, med 30 gram kan man inte få till allt. Men om man sätter nyttoeffekterna på ena sidan och bristerna på andra sidan så kommer fördelarna att väga tungt, jättetungt.

Carewatch - En enhet för hela vårdresan

Med Carewatch som brukarens personliga hub och med skalbara funktioner har vi minimerat behovet av fysiska produkter och fasta installationer av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Dessutom ökar nyttoeffekten för vårdgivaren och livskvaliteten för brukaren med funktioner som tidigare inte varit möjliga. Det uppenbara exemplet är att funktionerna följer med brukaren även när hen går hemifrån. Mobil uppkoppling är inkluderat. Ofta början vårdresan med att man får ett biståndsbeslut på en larmknapp i sitt hem men med tiden växer behovet av stöd och trygghet. Vi erbjuder larmknapp i Carewatch som en instegsfunktion. Därefter kan vårdgivaren slå på funktioner så som fallarm, GPS-position etc. på distans som automatiskt skickas till Carewatch. Aldrig har det varit enklare att lägga till eller ta bort funktionalitet och ni betalar bara för det ni använder. Läs mer om våra funktioner och imponeras av möjligheterna vi erbjuder.
Självständig
Stort behov
Generellt otrygg
Glömmer tider och att ta sin medicin
Risk för fall
Avviker från hemmet eller SäBo
Stör andra
Blir störd
Generell risk
Andra kroniska Sjukdomar
Trygghetslarm
Påminnelser i klockan
Fallsensor
GPS och Geofence
Lås med digitala nycklar
Sensorer för tillstånd
Sensorer för analys

Nyttoeffekter

Varje funktion och tjänst skall ge nyttoeffekter. Endera som tid-, kostnadsreducering eller ökad livskvalitet för brukaren. Om vi bara ser till tid.- och kostnadsreduceringar så har vi en tumregel av vi utvecklar tjänster där besparingen skall vara minst 50%. Exempel: Att lägga till Fallarm i Carewatch kostar 70.-/månad. Att köpa ett traditionellt fallarm kostar ca 140.-/månad. Här listar vi några funktioner/egenskaper som vi tror skiljer oss från andra lösningar. Vad skulle det innebära för er?

 • En enhet alla funktioner: Att enkelt och individuellt slå på och av funktioner i Carewatch minskar administration, tid till implementering och minskat svinn av outnyttjade resurser.
 • Mobilt trygghetslarm: Då larmknappen (och alla andra funktioner) fungerar utomhus ökar rörligheten för brukaren. Med positionering därtill är det lätt att lokalisera brukaren vid behov.
 •  Fokus på grupprelaterade uppgifter: Lägg ut en uppgift i aktivitetsflödet som kommer till de personer är inloggad i respektive grupp. Automatisk återkoppling om ingen tar sig an uppgiften inom utsatt tid. Då man inte behöver leta efter tillgänglig personal spar man tid.
 • Elektroniska nycklar: Stora tidsbesparingar i förflyttning (hämta och lämna nycklar) samt spårbarhet på exempelvis medicinuttag.
 • Kondition och Motion: Enkel uppföljning att motion enligt vårdplan ger önskad effekt.
 • Parkoppla hälsorelaterade sensorer med klockan: Rätt värde på respektive brukare med rätt tidsangivelse ger säkerställda värden och kan i vissa fall utföras själv av brukaren. Kvalitet och tidsbesparing.
 • Opersonliga sensorer: En sensor per vårdenhet som delas av flera brukare för distansmätning. Exempel en våg, en blodtrycksmätare mm.