Cloudberry Care lanserar v1.0

Den 4 juni var lanseringsdag för ett komplett system med klocka, app och administratörsgränssnitt v 1.0. Systemet är uppbyggt med API first och microservices. Funktionerna som fanns att tillgå 1.0 var manuellt larm, utomhusposition, geofence, batterilarm, puls och s.k. heart-beat. Flightmode var standard för klockan vid uppkoppling mot backend.