Meddelande till klockan v 1.1.6

Nu kan systemet skicka meddelande till klockan så som medicinpåminnelser mm.