Teknik

Utrustad med den senaste tekniken ger Carewatch funktioner och nyttoeffekter som tidigare inte varit möjligt. Med den integrerade hårdvaran och funktioner utvecklade för ändamålet är Carewatch utrustad för att så långt det är möjligt, ge en säker och trygg funktion hos användarna. Nedan beskriver vad vi har för teknik, vilka egenskaper det ger och varför vi har det.
LTE CAT-M
Bluetooth (BLE)
Satellit positionering
NFC
Accelerometer
Gyro

Stödfunktioner

Carewatch är utvecklad med avancerad teknik, och bla har vi den absolut mest strömsnåla GPS-kompnenten på marknaden. Till de många primära funktionerna har vi även nyttiga stödfunktioner. Ett exempel på en stödfunktion är s.k. heart beat eller funktionskontroll. Det innebär att klockan kopplar upp sig mot systemet och meddelar att den är i drift. En annan stödfunktion är flight mode vilket ger längre batteritid.
Batterinivå
Funktionskontroll
Flightmode
Signalstyrka
Image

Carewatch baseras på Sony ”mSafety wearable platform".
Credit: Sony Network Communications Europe

LTE CAT-M

Image

Ett mobilnät som gjort för vår applikation. Enkelt uttryck innebär LTE CAT-M en variant av 4G som sitter i samma master och under samma förutsättningar ger det följande fördelar kontra 4G
- Längre räckvidd och bättre penetrering.
- Nätet är framtaget och förbehållet IoT (så som larm) och nätet är därmed inte upptaget med andras "surf, streaming och tal" när ert larm skall fram (i ett vanligt nät kan det vara så).
- Bättre batteritid för enheten. Med bättre täckning och penetrering samt kortare och färre uppkopplingar behöver inte klockan samma energimängd för att kommunicera. - Högre säkerhet. Till det lägger vi ömsesidig autentisering TLS 1.2 och X.509 klientcertifikat i kommunikationen.

Används till: Kommunikation till och från backend.
Egenskaper: Optimerad för data.
Fördelar: Mycket säker kommunikation.
Innebörd: Larm och värden går alltid fram.
Ämnesrelaterade länkar:
Implementeringsguide globalt
Täckningskarta LTE CAT-M Telenor
Täckningskarta LTE CAT-M Telia
GSMA Mobile IoT (Engelska)
GSMA CAT-M (Engelska)

Nästa webinar:


Bluetooth

Bluetooth
Bluetooth (BLE) är välkänt och finns i så gott som alla mobiltelefoner, och så även i vår Carewatch. Egenskaperna ger er stabil och strömsnål kommunikation.

Använder vi till: Kommunikation till och från externa sensorer samt positionering inomhus.
Egenskaper: Optimerad för data.
Fördelar: Etablerad teknik.
Innebörd: Många olika sensorer kan kopplas till vår klocka.
Ämnesrelaterade länkar: Blutooth på wikipedia

Nästa webinar: -NFC

NFC
NFC (Near Field Communication) är en teknik för dataöverföring på korta avstånd som används bl.a. vid kreditkortsbetalningar. Vi använder den för närvaromarkering, identifiera och starta medicinteknisk utrustning samt överföring av digitala nycklar. NFC i sig är inte Identifikationen utan sättet som den kommunicerar med. Det som gör NFC lämpat för våra tillämpningar är just det korta avståndet. Om ni tänker er exemplet med kreditkortsbetalningar så är det givetvis så att man inte vill att betalterminalen kan nå kreditkortet som är hos personen bakom i kassakön.

Använder vi till: Identifikation mellan enheter.
Egenskaper: Kopieringsskyddad
Fördelar: Säker identifiering, Etablerad teknik.
Innebörd: Rätt värde registreras på rätt individ.
Ämnesrelaterade länkar: NFC på wikipedia

Nästa webinar: -

Satellit positionering

Image

Det finns fyra globala system för positionering med satelliter, GNSS (Global navigation satellit system). GPS är det som lite slarvigt fått ge namn åt alla system för att det var först men GPS är egentligen 1 av de 4 system med global täckning. Därtill finns det regionala system.

GPS: Amerikanskt
Glonass: Ryskt
Galileo: Europeiskt
Beidou: Kinesiskt

Vi stöder positionering GPS och Glonass. Vid positionering kan man man nyttja en funktion "Assisterad positionering". Även där har GPS i dagligt tal fått ge namn åt funktionen, A-GPS. Det kan dock vara A-Glonass etc. Assisterad positionering innebär att enheten hittar satelliterna snabbare vid en första sökning. Det finns även fler sätt att korta tiden till en första kontakt med satelliterna.
Hur bra positionering blir styrs av yttre förutsättningar så som byggnader, väder och natur och i praktiken tid. Exempelvis förbättras positionens noggrannheten för ett objekt som är stilla med tiden. I gynnsamma fall kan vi komma ner på ett par meters noggrannhet.
Som leverantör att hårdvara/mjukvara kan man påverka förutsättningarna utifrån hur bra komponenterna är. Antenn, energi och typ av chip påverkar. Enhetens energiförbrukning varierar kraftigt beroende på chipets kvalitet.

Använder vi till: Positionering, främst utomhus i avsaknad av inomhusposition.
Egenskaper:
Fördelar
Innebörd
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -Stödfunktioner i Carewatch

Funktionskontroll / Heartbeat

Klockan meddelar systemet att den är i funktion med vissa intervall. Detta intervall kan ni ställa in i steg om 5, 15, 30 minuter, 1, 2, 4, 12 eller 24 timmar. I intervallet minuter har ni inga förtjänster med att ha flight mode. Det fördröjer larmen och drar mer energi vid varje uppkoppling. Med intervall 1 timme är det gränsfall på ngn förtjänst men för 2, 4 och 24 timmar spar ni energi i klockan men till kostnaden av att larmen blir 25 sekunder fördröjda.

Använder vi till: Att systemet kan larma om en klocka inte är funktionell eller avslagen.
Egenskaper:
Fördelar: Kontinuerlig funktionskontroll av Carewatch
Innebörd: Ni meddelas i larmflödet om en Carewatch tappar kontakt med systemet.
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -Flight mode

Ni kan ha klockan i flight mode vilket innebär att den kommunikationsmässigt "sover" mellan intervallen för funktionskontroll om inget larm avbryter sömnen. Detta spar energi då våra klockor så som en mobiltelefon kommunicerar med mobilnätverket. Kommunikationen som är avgörande för nästa resonemang är att klockan meddelar sig var den befinner sig, och har utökad autentisering i ny kontakt med back-end. I flight mode stänger vi av den kommunikationen och när klockan behöver meddela något så måste den först starta en kommunikation med back-end. Detta tar ca 25 sekunder och således fördröjs larm och annan information med 25 sekunder. På den positiva sidan så spar klockan energi när den "sover". Det är dock en energibesparing som inte alltid är positiv då själva uppkopplingen från flight mode drar mer energi än om klockan var "vaken". Brytpunkten går ungefär vid sändningsintervall om en timme. Slutsatsen är om ni förväntar er mer än 24 uppkopplingar till back-end (larm+funktionskontroll+sensormätningar) per dygn så skall ni inte ha flight mode påslaget.

Använder vi till: Energibesparing.
Egenskaper:
Fördelar: Energibesparing vid längre sändningsintervall
Innebörd: Färre laddningar av klockan
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -


Signalstyrka

Klockan meddelar systemet sin signalstyrka (klocka till basstation LTE-M) med samma intervall som funktionskontroll. Det kan användas som analys för att förstå batteriförbrukning och utebliven signal i vissa områden. Vid utebliven signal kan man givetvis inte analysera. Men om signalen är på gränsen till att räcka till på vintern för en plats i skogen kan man anta att svag signalstyrka är anledningen till utebliven kommunikation på sommaren då det är mer löv på träden.

Använder vi till: Se resonemang ovan.
Egenskaper:
Fördelar
Innebörd
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -


Batterinivå

Klockan meddelar systemet sin batterinivå vid uppkoppling. Om batterinivån understiger 10% får ni ett larm.

Använder vi till: Varna för låg batterinivå.
Egenskaper:
Fördelar
Innebörd
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -