Larmbekräftelse i klockan v.1.1.4

Nu får klockan automatiskt bekräftelse när personalen accepterat uppgiften vid manuellt larm.