Funktioner

De Funktionerna som är tillgängliga i systemet är uppbyggda utifrån en kombinationer av sensorer och algoritmer i Carewatch, samt algoritmer i vår back-end. Vissa processer sker i klockan och andra i back-end. Allt utvecklas med hänsyn till prestanda avseende batterikonsumption, svarstider och säkerhet. Via API har vi även tillgång till sensorer som inte kopplas mot klockan.

Klockans inställningar hanteras individuellt genom s.k. fleet management för ett oändligt antal klockor. Inställningarna skickas till klockorna OTA (Over The Air). Inga inställningar görs med klockan.

Teknik & stödfunktioner

Carewatch är utvecklad med avancerad teknik, och bla har vi den absolut mest strömsnåla GPS-kompnenten på marknaden. Till de många grundfunktionerna har vi även nyttiga stödfunktioner. Ett exempel på en stödfunktion är s.k. heart beat eller funktionskontroll. Det innebär att klockan kopplar upp sig mot systemet och meddelar att den är i drift. En annan stödfunktion är flight mode vilket ger längre batteritid.
Carewatch

Manuellt larm (trygghetslarm)

Image
Som det låter. Brukaren larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörens användargränssnitt för övervakning och analys. Med eller utan position. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan tills det bekräftas mottaget av systemet Vilket i normalfallet handlar om någon eller några sekunder. Om det inte finns täckning så går larmet iväg när täckning finns. När larmet accepterats av personal får brukaren ett meddelande i klartext till klockan med ljud och vibration att personal har mottagit larmet.

Nyttoeffekt: Då brukaren får en återkoppling att larmet gått fram minskar stressen hos individen.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Inomhusposition

Image
I de fall ett larm aktiveras och individen befinner sig i den definierade inomhus-zonen så kompletteras larmet med position (exempel "Fallarm - Matsalen"). Individens position uppdateras kontinuerligt. Vi har som standard att det inte går att se individens position utan föregående larm med hänsyn till integritet. Händelsen lagras i loggen men inte med positionerna, som anonymiseras när de tjänat sitt syfte.

Nyttoeffekt: Med information om var brukaren som larmat (aktivt/passivt) befinner sig minskar tiden för åtgärd.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Utomhusposition

Image
I de fall ett larm aktiveras och individen befinner sig utanför den definierade inomhus-zonen så kompletteras larmet med utomhus-position. Utförande personal kan på en karta se individens position som uppdateras kontinuerligt. Vi har som standard att det inte går att se individens position utan föregående larm med hänsyn till integritet. Händelsen lagras i loggen men inte med positionerna, som anonymiseras när de tjänat sitt syfte.

Nyttoeffekt: Med information om var brukaren som larmat (aktivt/passivt) befinner sig minskar tiden för åtgärd. Ibland även en förutsättning till att lokalisera brukaren.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Geofence

Image

Ni definierar en eller fler geografiskt tillåtna zoner med tidsangivelse. Om individen avviker från zonen går ett larm automatiskt. Om individen kommer åter in i den tillåtna zonen innan ni åtgärdat larmet så avbryts larmet automatiskt. Larmet som händelse loggas i båda fallen för eventuell uppföljning och analys. Däremot loggas inte positionerna av hänsyn tagen till individens integritet.
Ni kan lägga in flera villkor för larmet. Villkoren kan byggas upp med olika geografiska områden för olika tidsperioder och veckodagar.

Nyttoeffekt: Ger utökad möjligheter till rörelsefrihet för brukaren. Brukaren upplever ökad trygghet och vågar öka sin rörelse och personalen kan känna sig trygg med att individen inte försvinner.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu
Läs mer: Mobilt trygghetslarm

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Fallsensor

Image
Vi har utvecklat ett fallarm specifikt för målgruppen då deras deras rörelsemönster avviker från medelindividen. Det ger högre tillförlitlighet på larmen och färre uteblivna larm. Känsligheten kan ställas på individnivå och skickas till klockan OTA.

Ämnesrelaterade länkar:

Socialstyrelsen - Tips för att förhindra fallolyckor

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu
Läs mer: Fallarm i Carewatch

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Puls

Image
Puls ligger till grunden för många analyser inte bara som eget värde. Vi använder även pulsmätningen i enheten tillsammans med andra sensorer för att skapa algoritmer som ger er fler möjligheter till larm och analyser. Puls som larm kan nyttjas av omsorgsenheterna och puls som statistiskt värde över tid är intressant för Sjuk,- hälsovårdsenheterna.

Ämnesrelaterade länkar: Hög vilopuls riskfaktor för demens.

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

SIW-Indikator

Image
Carewatch analyserar individens normaltillstånd och skickar en varning (SIW-indikation) om individen troligtvis har en infektion i kroppen så som Covid-19, säsongsinfluensa etc. Denna indikation kommer i median 3-4 dagar före symptom vid Covid-19 och 2 dagar innan vid säsongsinfluensa. Studierna avseende Covid-19 är gjorda mellan sommaren 2020 och sommaren 2021 och olika varianter av Covid-19 kan ge olika förvarning i tidslängd.

Nyttoeffekt: Då upptäckten av Covid-19 etc. sker tidigare än symptom så har man möjlighet att förebygga smittspridning på exempelvis ett särskilt boende. (FHM 220130: Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet.)

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Blodtryck

Image
Med kontinuerlig blodtrycksmätning och uppföljning kan man förebygga många hälsorisker och analysera över tid.
Blodtrycksmätaren är inte personlig. Ni tar en enhet som finns till hands och utför mätningen på individen. Mätaren "paras" med individens klocka genom att lägga klockan mot klistermärket som har vår logo. Om ni redan har mätare av modeller vi stöder så kan ni använda dessa kompletterat med vårt klistermärke.

Nyttoeffekt: Rätt värde för rätt individ med rätt tidsangivelse.

Ämnesrelaterade länkar:

Kopplade produkter: Blodtrycksmätare

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Blodsocker

Image
Nyttan med att mäta blodsocker behöver ingen närmare presentation, men snart är det möjligt att enkelt få en mer kontinuerlig mätning och möjligheter till ökad precision för behandling. Med kontinuerlig blodsockermätning behöver ni heller inte sticka individen i fingret eller kontrollera individens sensor i tid och otid. Enheten är uppkopplad mot blodsockersensorn och skickar värden till systemet kontinuerligt. Ni kan även sätta larm för akut behandling av individen.
 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Saturation/Syresättning

Image
Med en klämma på fingret och koppling mot enheten får ni in individens syresättning av blodet. Tillsammans med andra värden har ni möjlighet att analysera och ge bättre diagnoser.
Mätarna är inte personliga. Ni tar en enhet som finns till hands och utför mätningen på individen. Mätaren "paras" med individens klocka genom att lägga klockan mot klistermärket som har vår logo. Om ni redan har mätare av modeller vi stöder så kan ni använda dessa kompletterat med vårt klistermärke.

Nyttoeffekt: Rätt värde för rätt individ med rätt tidsangivelse.

Ämnesrelaterade länkar:

Kopplade produkter: Saturationsmätare

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Andning

Med ett band kring bröstet och koppling mot enheten får ni in individens andningsfrekvens i journalerna. Tillsammans med andra värden har ni möjlighet att analysera och ge bättre diagnoser.
Mätarna är inte personliga. Ni tar en enhet som finns till hands och utför mätningen på individen. Mätaren "paras" med individens klocka genom att lägga klockan mot klistermärket som har vår logo. Om ni redan har mätare av modeller vi stöder så kan ni använda dessa kompletterat med vårt klistermärke.

Nyttoeffekt: Rätt värde för rätt individ med rätt tidsangivelse.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Temperatur

Image
Med en handhållen enhet kan ni ta temperaturen momentant som kommuniceras till enheten för vidarebefordran till individens journaler. Koppling finns till beröringsfri mätare för pannan och mätare för örongången.
Mätarna är inte personliga. Ni tar en enhet som finns till hands och utför mätningen på individen. Mätaren "paras" med individens klocka genom att lägga klockan mot klistermärket som har vår logo. Om ni redan har mätare av modeller vi stöder så kan ni använda dessa kompletterat med vårt klistermärke.

Nyttoeffekt: Rätt värde för rätt individ med rätt tidsangivelse.

Ämnesrelaterade länkar:

Kopplade produkter: Termometrar

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Vikt

Image
Med en våg kopplad till Carewatch får ni individens vikt till systemet. Senaste värden är intressant ur ett omsorgsperspektiv och statistiska värden över tid är det intressant för Sjuk,- hälsovårdseneheterna.
Vågen är inte personlig. Ni tar en våg som finns till hands och utför mätningen på individen. Vågen "paras" med individens klocka genom att lägga klockan mot klistermärket som har vår logo. Om ni redan har en våg av modeller vi stöder så kan ni använda dessa kompletterat med vårt klistermärke.

Nyttoeffekt: Rätt värde för rätt individ med rätt tidsangivelse.

Ämnesrelaterade länkar:

Kopplade produkter: Våg

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Sömn

Individens sömn analyseras och registreras i som lätt eller djupsömn över tid. Analysen sker i efterhand varje dygn så funktionen kan inte användas i realtid för att veta om en individ sover. Funktionen är till för att analysera mönster och se över eventuella åtgärder om sömnrutiner/rytm kan vara en källa till sämre hälsa.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Stegräknare

Image
Med stegräknaren kan ni enkelt kontrollera om individen får avsedd vardagsmotion.

Nyttoeffekt: Med information om individens motion över tid kan ni se om motion genomförs och analysera effekten av vårdinsatser.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Kalorimätare

Image
Med kaloriräknaren så beräknas individens motion med hänsyn till andra parametrar än bara förflyttning.

Nyttoeffekt: Med information om individens motion över tid kan ni se om motion genomförs och analysera effekten av vårdinsatser. Beroende på önskad analys kan detta vara bättre eller sämre än stegräkning. Om individens vikt minskar under mätperioden (tack vare motion?) kommer resultatet se mindre effektfullt ut. Samma resultat kan ge bättre underlag för att öka insatserna med motion då individen får mindre motion av samma mängd rörelse.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

VO2 max

Image
VO2 max är ett vedertaget sätt att mäta individens tillstånd avseende kondition. Utifrån status kan man lägga upp en vårdplan med förbättringsåtgårder och följa upp förändringar.
 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

HRV (Variation av pulsintervall)

Image
En individ har i normaltillståndet en variation av tiden mellan pulserna även om antalet pulser per minut är stabilt. I en stressituation minskar denna variation. Detta kan nyttjas som larm för att påkalla uppmärksamhet att en person befinner sig i ett tillstånd av stress såväl som en del av en vårdplan för att analysera vad som gör individen stressad. Finns det ett mönster i tid eller plats? Nyttan blir än mer uppenbar när individen själv har svårt att kommunicera sin situation.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Aktivitet (till personal)

Image

Som administratör kan du skicka ut en aktivitet som hamnar i flödet (likt andra larm/aktiviteter). Personalen tar emot (accepterar) och Närvaromarkerar/kvitterar. Avsändare framgår av meddelandet för att säkerställa att det är en behörig person som skapat aktiviteten. Exempel: Ge xx medicin idag kl. 12.00 / SSK Per Persson.
Ni behöver inte leta efter ledig personal och får också fördelen med spårbarhet från skapandet till utförandet. Ni kan skicka uppgiften till en grupp så kan den som är ledig utföra aktiviteten. Uppgiften är endast synlig för behörig personal med återkoppling till behörig personal.  Utförande personal ser även positionen på individen i förekommande fall.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Meddelande till klockan (enstaka)

Image
Ni kan skicka meddelande direkt till brukarens klocka så som "glöm inte medicinen". Ni kan välja om ni vill att brukaren kvitterar meddelandet inom en viss tid, och få ett larm vid utebliven kvittering av brukaren.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Dörrsensor

Dörrsensor
Dörrsensor är egentligen inte en dörrsensor utan något bättre. Ni anger en plats som kan vara vid en dörr och definierar det som larm om individen befinner sig på fel sida vid fel tidpunkt. Det innebär att ni inte heller får falsklarm om en behörig öppnar dörren.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Passagelarm

Dörrsensor
Ni anger en plats som kan vara vid en dörr och definierar det som larm om individen befinner sig på fel sida vid fel tidpunkt. För oss är funktionen samma som "dörrsensor" men då tidigare teknik varit tvungna att göra olika installationer för respektive funktion så förekommer båda begreppen (som vi löser på samma sätt). Då tekniken möjliggör utförande till låga kostnader finns möjligheter till ökad öppenhet.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Elektronisk nyckel (Hemtjänst personal)

Image
Ni kan koppla elektroniska nycklar till individen för att öppna elektroniska lås hos hemtjänsttagare. Nyckeln är endast tillgänglig i appen när en insats är accepterad och med det får ni automatiskt spårbarhet. Funktionen syns inte från dörrens utsida och avslöjar därmed inte att det bor en individ med hjälpbehov i bostaden.

Ämnesrelaterade länkar: Analys kostnad vs besparing

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Elektronisk nyckel (SäBo personal)

Image
Nycklar för RFID-lås även kallat "hotellås". Personalen och brukarna har en digital nyckel (tag, nuddis, plupp) som öppnar dörren. Mycket tidsbesparande för personalen som inte behöver hämta lägenhetsnyckeln alternativt bära med sig "trettioelva nycklar". Mobiltelefon med app kan av säkerhetsskäl inte agera nyckel men mobiltelefonen kan överföra digitala nycklar till exempelvis SITHS kort.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar: -

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Elektronisk nyckel (SäBo demens)

Image
För personer med stark kognitiv nedsättning och inte förstår hur man öppnar en låst dörr kan man ha elektroniska nycklar i klockan som automatisk låser upp då individen närmar sig dörren. Det förhindrar obehöriga samtidigt som det ger access för den behöriga.
 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

LTE CAT-M

Image

Ett mobilnät som gjort för vår applikation. Enkelt uttryck innebär LTE CAT-M en variant av 4G som sitter i samma master och under samma förutsättningar ger det följande fördelar kontra 4G
- Längre räckvidd och bättre penetrering.
- Nätet är framtaget och förbehållet IoT (så som larm) och nätet är därmed inte upptaget med andras "surf, streaming och tal" när ert larm skall fram (i ett vanligt nät kan det vara så).
- Bättre batteritid för enheten. Med bättre täckning och penetrering samt kortare och färre uppkopplingar behöver inte klockan samma energimängd för att kommunicera. - Högre säkerhet. Till det lägger vi ömsesidig autentisering TLS 1.2 och X.509 klientcertifikat i kommunikationen.

Används till: Kommunikation till och från backend.
Egenskaper: Optimerad för data.
Fördelar: Mycket säker kommunikation.
Innebörd: Larm och värden går alltid fram.
Ämnesrelaterade länkar:
Implementeringsguide globalt
Täckningskarta LTE CAT-M Telenor
Täckningskarta LTE CAT-M Telia
GSMA Mobile IoT (Engelska)
GSMA CAT-M (Engelska)

Nästa webinar:


Bluetooth

Image
Bluetooth (BLE) är välkänt och finns i så gott som alla mobiltelefoner, och så även i vår Carewatch. Egenskaperna ger er stabil och strömsnål kommunikation.

Använder vi till: Kommunikation till och från externa sensorer samt positionering inomhus.
Egenskaper: Optimerad för data.
Fördelar: Etablerad teknik.
Innebörd: Många olika sensorer kan kopplas till vår klocka.
Ämnesrelaterade länkar: Blutooth på wikipedia

Nästa webinar: -NFC

Image
NFC (Near Field Communication) är en teknik för dataöverföring på korta avstånd som används bl.a. vid kreditkortsbetalningar. Vi använder den för närvaromarkering, identifiera och starta medicinteknisk utrustning samt överföring av digitala nycklar. NFC i sig är inte Identifikationen utan sättet som den kommunicerar med. Det som gör NFC lämpat för våra tillämpningar är just det korta avståndet. Om ni tänker er exemplet med kreditkortsbetalningar så är det givetvis så att man inte vill att betalterminalen kan nå kreditkortet som är hos personen bakom i kassakön.

Använder vi till: Identifikation mellan enheter.
Egenskaper: Kopieringsskyddad
Fördelar: Säker identifiering, Etablerad teknik.
Innebörd: Säkerställer identifiering (av olika funktioner).
Ämnesrelaterade länkar: NFC på wikipedia

Nästa webinar: -

Satellit positionering

Image

Det finns fyra globala system för positionering med satelliter, GNSS (Global navigation satellit system). GPS är det som lite slarvigt fått ge namn åt alla system för att det var först men GPS är egentligen 1 av de 4 system med global täckning. Därtill finns det regionala system.

GPS: Amerikanskt
Glonass: Ryskt
Galileo: Europeiskt
Beidou: Kinesiskt

Vi stöder positionering GPS och Glonass. Vid positionering kan man man nyttja en funktion "Assisterad positionering". Även där har GPS i dagligt tal fått ge namn åt funktionen, A-GPS. Det kan dock vara A-Glonass etc. Assisterad positionering innebär att enheten hittar satelliterna snabbare vid en första sökning. Det finns även fler sätt att korta tiden till en första kontakt med satelliterna.
Hur bra positionering blir styrs av yttre förutsättningar så som byggnader, väder och natur och i praktiken tid. Exempelvis förbättras positionens noggrannheten för ett objekt som är stilla med tiden. I gynnsamma fall kan vi komma ner på ett par meters noggrannhet.
Som leverantör att hårdvara/mjukvara kan man påverka förutsättningarna utifrån hur bra komponenterna är. Antenn, energi och typ av chip påverkar. Enhetens energiförbrukning varierar kraftigt beroende på chipets kvalitet.

Använder vi till: Positionering, främst utomhus i avsaknad av inomhusposition.
Egenskaper:
Fördelar
Innebörd
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -Stödfunktioner i Carewatch

Funktionskontroll / Heartbeat

Klockan meddelar systemet att den är i funktion med vissa intervall. Detta intervall kan ni ställa in i steg om 5, 15, 30 minuter, 1, 2, 4, 12 eller 24 timmar. I intervallet minuter har ni inga förtjänster med att ha flight mode. Det fördröjer larmen och drar mer energi vid varje uppkoppling. Med intervall 1 timme är det gränsfall på ngn förtjänst men för 2, 4 och 24 timmar spar ni energi i klockan men till kostnaden av att larmen blir 25 sekunder fördröjda.

Använder vi till: Att systemet kan larma om en klocka inte är funktionell eller avslagen.
Egenskaper:
Fördelar: Kontinuerlig funktionskontroll av Carewatch
Innebörd: Ni meddelas i larmflödet om en Carewatch tappar kontakt med systemet.
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -Flight mode

Ni kan ha klockan i flight mode vilket innebär att den kommunikationsmässigt "sover" mellan intervallen för funktionskontroll om inget larm avbryter sömnen. Detta spar energi då våra klockor så som en mobiltelefon kommunicerar med mobilnätverket. Kommunikationen som är avgörande för nästa resonemang är att klockan meddelar sig var den befinner sig, och har utökad autentisering i ny kontakt med back-end. I flight mode stänger vi av den kommunikationen och när klockan behöver meddela något så måste den först starta en kommunikation med back-end. Detta tar ca 25 sekunder och således fördröjs larm och annan information med 25 sekunder. På den positiva sidan så spar klockan energi när den "sover". Det är dock en energibesparing som inte alltid är positiv då själva uppkopplingen från flight mode drar mer energi än om klockan var "vaken". Brytpunkten går ungefär vid sändningsintervall om en timme. Slutsatsen är om ni förväntar er mer än 24 uppkopplingar till back-end (larm+funktionskontroll+sensormätningar) per dygn så skall ni inte ha flight mode påslaget.

Använder vi till: Energibesparing.
Egenskaper:
Fördelar: Energibesparing vid längre sändningsintervall
Innebörd: Färre laddningar av klockan
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -


Signalstyrka

Klockan meddelar systemet sin signalstyrka (klocka till basstation LTE-M) med samma intervall som funktionskontroll. Det kan användas som analys för att förstå batteriförbrukning och utebliven signal i vissa områden. Vid utebliven signal kan man givetvis inte analysera. Men om signalen är på gränsen till att räcka till på vintern för en plats i skogen kan man anta att svag signalstyrka är anledningen till utebliven kommunikation på sommaren då det är mer löv på träden.

Använder vi till: Se resonemang ovan.
Egenskaper:
Fördelar: Ger förståelse för periodvis utebliven kontakt
Innebörd
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -


Batterinivå

Klockan meddelar systemet sin batterinivå vid uppkoppling. Om batterinivån understiger 10% får ni ett larm.

Använder vi till: Varna för låg batterinivå.
Egenskaper:
Fördelar: Förebygger att brukarens Carewatch slutar fungera.
Innebörd: Ni kan agera innan batteriet tar slut. 
Ämnesrelaterade länkar:

Nästa webinar: -