Fallsensor (extern enhet) - Stationär

Kostnadseffektiv fallsensor avseende installation, drift och investering. En hub som också är en sensor anslutes till väggkontakt och WiFi. Upp till tre sensorer kan trådlöst (batteridrift) anslutas till respektive hub. Olika algoritmer kan konfigureras för olika sensorer. Som exempel kan en sensor vara uppstigningslarm (monteras över sängen). En annan sensor kan vara WC-larm, endera som närvaro eller aktivera fall på WC. En tredje sensor kan agera dörrlarm eller närvaro vid dörr.
Sensorerna är utvecklade för äldreomsorgen med s.k. fleet management. Ni hanterar gruppering av larmflöden i webgränssnittet.
Fallsensor radar
Slav-sensorerna är 40mm i diameter och 29mm höga.
Radar är en beprövad teknik utvecklad för över 100 år sedan. Radar detekterar rörelse men ger också mycket signaler som skall tolkas. Algoritmerna är olika beroende på vad man vill detektera. Ett första steg är att definiera avståndet man vill detektera. Ett typiskt exempel är uppstigningslarm där man filtrerar för rörelser ovanför en viss höjd, men för att kunna filtrera på detta krävs en avancerad algoritm i bakgrunden. Enkelt uttryckt ger mjuka och hårda material olika information. I ett annat läge då man vill ha sensorn som dörrlarm så måste signalerna filtreras och tolkas på ett annat sätt. Det går även att sätta fördröjningar direkt i sensorn. Ett exempel på applikation kan vara sänglarmet där man inte vill att det skall aktivera larm när individen sätter sig upp men lägger sig direkt igen.
Då fallsensorn är stationär och i vissa fall skall fungera även när brukaren inte är "på plats", kopplas den mot lokalens Wi-Fi, och inte via Carewatch men sensorerna är integrerad i systemet och Cloudberrys larmflöde.
Inställningar för fallarm
Sätt villkor och känslighet

Ange en minsta kraft som ett tröskelvärde. Inga rörelsemönster under detta värde aktiverar fallarm. Därefter sätter ni känsligheten på rörelsmönstret i 10 steg och som en tredje parameter anger ni att larmet skall utlösas om individen är orörlig eller inte efter att sensorerna har aktiverat larmet.

Carewatch - Som en Schweizisk armékniv för äldreomsorgen.

Fallarm är bara en av många funktioner i klockan. Se länk till alla funktioner och läs mer på våra generella sidor om Carewatch. Specifikationer hårdvara:
  • Vikt: ca 30 gram.
  • Mått: 53,2 x 45,0 x 12,75 mm.
  • IP68 (Vattentät).
  • Decinfiserbar.
  • Laddning 0-100% på 60min.
  • Display: 1,4" 160x160 pixlar monochron hög kontrast OLED med touch.
  • Pip och vibration.
  • Uppkoppling: LTE CAT-M, BLE, NFC och satellit.
  • Miljö: Återanvändningsbar och återvinningsbar.