Cloudberry betatestar SIW

SIW – En funktion som indikerar infektioner i kroppen så som Covid-19 innan individen får symptom. Slå på funktionen SIW-indikator i administrationsverktyget och Carewatch samlar själv data för att senare beräkna och indikera när individen har en infektion i kroppen. Nyttan är uppenbar på Särskilda boenden då man får möjlighet att minimera smittspridning i förväg.