Image

Välfärdsteknik i en enhet för hela vård och omsorgsresan. En plattform för alla vårdtagare med öppet API.

Konventionella trygghetslarm bygger på en teknik där en central enhet, en s.k. ”larmdosa” eller ”hub”, installeras i hemmet, på avdelningen eller i rummet. Brukaren bär en larmknapp som kommunicerar med larmdosan. Om larmet skall fungera förutsätter det att brukaren alltid är inom räckhåll för larmdosan och givetvis har larmknappen på sig. Trygghet på bekostnad av rörlighet.

Det och mycket mer vill vi ändra på!

Som en Schweisisk armékniv för kommunal vård och omsorg - Vi erbjuder en enhet för hela vårdresan som konfigureras utifrån brukarens behov över tid. Administratören konfigurerar enheten på distans och skickar över inställningarna till klockan OTA (Over The Air). Utförande personal har samma APP för alla brukare och hela vårdresan. Det är inte bara omsorgsenheterna som har nytta av vår lösning. Även sjuk-, och hälsovårdsenheten har stor nytta med säkerställda mätvärden på rätt individ och rätt tid då mätningarna kopplas till individen via klockan.
Välfärdsteknik. En enhet för hela vård och omsorgsresan.
En enhet till hela vårdresan är en stor anledning till att anamma vårt koncept. Den andra anledningen är att vi bygger varje del för att den skall vara bäst i klassen. Låt oss berätta mer...
Vad gör vi för brukaren
Image
Läs mer
Vad gör vi för utövaren
Image
Läs mer
Vad gör vi för admin
Image
Läs mer

Vi ger trygghet och frihet för brukaren

Undersökningar visar att brukare känner sig bundna till fasta installationer. Det är trygga så länge de håller sig hemma vid sin larmknapp och hub och Ibland i sällskap med en kamera eller annan utrustning. Vi levererar frihet i kombination med trygghet för ökad livskvalitet. Larm och sensorer följer med brukaren, allt över ett mobilnät optimerat för datatrafik - LTE CAT-M1. Inga onödiga produker - En nödvändig produkt!
Image

Enheten är framtagen för ändamålet. Kontrastrik display, vattentät och möjlig att desinficera. Enheten konfigureras på distans av administratören enligt vårdplan. Det ger exakt de inställningar som brukaren behöver i olika skeden på livets höst. Individen behöver inte och ska inte ställa in något.
Initialt används kanske bara ett manuellt trygghetslarm. I nästa fas kan administratören lägga till fallsensor. I steg tre kanske geofence behövs, och i steg fyra automatisk öppning av lägenhetsdörr.
Även algoritmerna i enheten är skrivna för målgruppen. Som exempel kan vi nämna fallsensorn då rörelsemönstret för en senior skiljer sig väsentligt från medelindividen.

Motion och stärkt kondition ger effekter på hälsa och livskvalitet. Med ökad och förbättrad information hos vårdgivaren ökar möjligheterna till uppföljning och vårdplanens effekter kan följas på på ett effektivare sätt.

Vi ger enkelhet för utövaren

Det är lätt att göra ett verktyg för personal som arbetat i 10 år och kan rutinerna. Vi har fokuserat på att det skall vara så lätt att en vikarie utan förkunskap skall vara igång på 15 min med 100% säkerställt utförande. Det är inte till nackdel för den erfarne heller. Inga onödiga knappar - Alla nödvändiga knappar!
Personalen Loggar in i appen och väljer vilken avdelning de skall jobba på under sitt pass. Endast de avdelningar som admin tilldelat är tillgängliga. Normalt finns det nog bara en avdelning tillgänglig men viss personal kanske jobbar eller åtmindstone bevakar fler avdelningar som exempelvis nattpersonal. Personalen får endast larm och aktiviteter från den avdelningen som den är inloggad i med undantag för direktmeddelanden.
Image
Överskådlig meny över ohanterade larm/aktiviteter samt de personalen accepterat som sina att åtgärda.
Image

Personalen får därefter aktiviter och larm som kan:

 • Accepteras
 • Ångras
 • Närvarobekräftas
 • Begära assistans (går till övriga i gruppen)
 • Slutföra och rapportera med egna tillägg

Information om brukaren så som "xx har covid-19, bär skyddsutrustning" etc. finns tillgänglig.

Akutlarm finns också till hands!

Image
Förr fick personalen lägga in olika uppgifter i olika system eller i bästa fall leta sig fram bland olika flikar i samma system. Med Cloudberry skrivar man det som man ska rapportera på ett och samma ställe och taggar sen aktiviteten med exempelvis "blodtryck". Systemet ser till att det kommer till rätt person och att det journalförs på rätt plats. Rätt plats är lite missvisande då det inte längre finns fasta platser. Allt plockas dynamiskt fram beroende på behörighet och behov hos mottagaren.
Image

Vi ger enkelhet, säkerställt utförande och översikt för administratören

Med ett molnbaserad admingränssnitt sätter du individuella inställningar för 10, 100 eller 1000 brukare genom deras olika skeden på livets höst. Samma enhet med få funktioner som senare får fler funktioner när kognitiviteten sviktar. Ni lägger enkelt på funktioner från månad till månad, år till år. Ni betalar bara för det ni använder under repsektive period. Inga onödiga flikar - Alla nödvändiga flikar!

Individuella inställningar

Hjärtat i vår vårt erbjudande. Till individens enhet skickar ni med ett knapptryck de funktioner som indivden behöver.
Därefter är det nya funktionerna i bruk hos användaren.

Trygghet och frihet med ett klick!
Image

Översikt av larm och status

När larm och aktiviteter kommer in kan du se dess status i realtid. Obesvarat,- pågående,- eller alla inklusive färdigställda larm. Klicka på ett larm/aktivitet för att se detaljerna. Har Ove gått utanför området så syns hans position på kartan.
Acceptans,- Inställelse,- färdigställandetider syns. Har personalen som tog larmet lagt in ytterligare information så syns det också.
En delikatess i sammanhanget är att utförande personal har en knapp "falsklarm" som tillsammans med andra värden genererar statistisk för uppföljning.
Image

Uppföljning

På statistikfliken kan du följa larm och värden över tid. Det kan var individers larmhistorik, medicinska värden eller prestationen för en personalgrupps tider avseende inställelsetid som exempel. Du väljer - Cloudberry presenterar.
Ni kan exportera värden för vidare behandling samt skapa dynamiska mallar för de ni ofta vill ta fram.

Har vi nämnt att åtgärder kommer in med KVÅ-koder för periodvis sammanställning?

Vilka funktioner finns?

Ni väljer de funktioner som behövs för respektive individ och betalar bara för det ni använder. (Ni kan även ta bort funktioner)

I basutbudet är enheten konfigurerad för:

 • Manuellt larm (trygghetslarm)
 • Meddelanden
 • Inomhusposition. (Om SäBo)

Uppdatera individens funktioner med ett knapptryck:

 • Fallsensor
 • Utomhuspositionering (geofence)
 • Påminnelser (schemalagda meddelanden)
 • Puls
 • Hotellås demens
 • Hemtjänst lås (personal)
 • Medicinskåp lås (personal)
 • Dörrlarm
 • Sömn
 • Vila/stress
 • Blodsocker
 • Blodtryck
 • Saturation
 • HRV
 • Steg
 • Kalorier
 • Vo2 max
 • Temperatur
 • Andning
Image

Vilka produkter finns inte?

Kamera: Dagens kamerateknik inom vården går allt mer mot att anonymisera bilden till att rapportera ett tillstånd. Det gör vi med sensorerna i enheten.

Rökdetektion: En av de få sensorerna man inte vill skall följa med brukaren. Om lägenheten står i brand kan det vara bra att skicka brandkåren även fast brukaren är på ICA. Röksensor är en kompleterande produkt från oss.