Välfärdsteknik i en enhet för hela vård och omsorgsresan.

Konventionella trygghetslarm bygger på en teknik där en central enhet, en s.k. ”larmdosa” eller ”hub”, installeras i hemmet, på avdelningen eller i rummet. Brukaren bär en larmknapp som kommunicerar med larmdosan. Om larmet skall fungera förutsätter det att brukaren alltid är inom räckhåll för larmdosan och givetvis har larmknappen på sig. Trygghet på bekostnad av rörlighet.

Det och mycket mer vill vi ändra på!

Välfärdsteknik för omsorg
Som en Schweizisk armékniv för kommunal vård och omsorg - Vi erbjuder en enhet för hela vårdresan som konfigureras utifrån brukarens behov över tid. Administratören konfigurerar enheten på distans och skickar över inställningarna till klockan OTA (Over The Air). Utförande personal har samma APP för alla brukare och hela vårdresan. Det är inte bara omsorgsenheterna som har nytta av vår lösning. Även sjuk-, och hälsovårdsenheten har stor nytta med säkerställda mätvärden på rätt individ och rätt tid då mätvärden för individen kommer via klockan. Se en bild på hur olika intressenter får nyttoeffekter av en gemensam enhet: Gemensam nytta
Självständig
Stort behov
Generellt otrygg
Glömmer tider och att ta sin medicin
Risk för fall
Avviker från hemmet eller SäBo
Stör andra
Blir störd
Generell risk
Andra kroniska Sjukdomar
Trygghetslarm
Påminnelser i klockan
Fallsensor
GPS och Geofence
Lås med digitala nycklar
Sensorer för tillstånd
Sensorer för analys
En personlig enhet för brukaren till hela vårdresan är en stor anledning till att anamma vårt koncept. Den andra anledningen är att vi bygger varje del för att den skall vara bäst i klassen. Låt oss berätta mer...
Vad gör vi för brukaren
Välfärdsteknik
Läs mer
Vad gör vi för utövaren
Välfärdsteknik
Läs mer
Vad gör vi för admin
Välfärdsteknik
Läs mer

Vi ger trygghet och frihet för brukaren

Undersökningar visar att brukare känner sig bundna till fasta installationer. Det är trygga så länge de håller sig hemma vid sin larmknapp och hub och Ibland i sällskap med en kamera eller annan utrustning. Vi levererar frihet i kombination med trygghet för ökad livskvalitet. Larm och sensorer följer med brukaren, allt över ett mobilnät optimerat för datatrafik - LTE CAT-M. Sedan hösten 2022 har vi även stöd för att anhöriga kan få notifikationer (valfritt).
Välfärdsteknik

Enheten är framtagen för ändamålet. Kontrastrik display, vattentät och möjlig att desinficera. Enheten konfigureras på distans av administratören enligt vårdplan. Det ger exakt de inställningar som brukaren behöver i olika skeden på livets höst. Individen behöver inte och ska inte ställa in något.
Initialt används kanske bara ett manuellt trygghetslarm. I nästa fas kan administratören lägga till fallsensor. I steg tre kanske geofence behövs, och i steg fyra automatisk öppning av lägenhetsdörr.
Även algoritmerna i enheten är skrivna för målgruppen. Som exempel kan vi nämna fallsensorn då rörelsemönstret för en senior skiljer sig väsentligt från medelindividen.

Motion och stärkt kondition ger effekter på hälsa och livskvalitet. Med ökad och förbättrad information hos vårdgivaren ökar möjligheterna till uppföljning och vårdplanens effekter kan följas på på ett effektivare sätt.

Foto: Vesnaandjic / Gettyimages and mSafety/Sony Network Communication Europe

Vi ger enkelhet för utövaren

Det är lätt att göra ett verktyg för personal som arbetat i 10 år och kan rutinerna. Vi har fokuserat på att det skall vara så lätt att en vikarie utan förkunskap skall vara igång på 15 min med 100% säkerställt utförande. Det är inte till nackdel för den erfarne heller.
Personalen Loggar in i appen och väljer vilken avdelning de skall jobba på under sitt pass. Endast de avdelningar som admin tilldelat är tillgängliga. Personalen får endast larm och aktiviteter från den avdelningen som den är inloggad i.
Välfärdsteknik
Överskådlig meny över ohanterade larm/aktiviteter samt de personalen accepterat som sina att åtgärda.
Välfärdsteknik

Personalen får därefter aktiviter och larm som kan:

 • Accepteras
 • Ångras
 • Närvarobekräftas
 • Begära assistans
 • Slutföra och rapportera med egna tillägg
Välfärdsteknik
Med Cloudberry skrivar man det som man ska rapportera på ett och samma ställe och taggar sen aktiviteten med exempelvis "blodtryck". Systemet ser till att det kommer till rätt person och att det journalförs på rätt plats.
Välfärdsteknik

Vi ger enkelhet, säkerställt utförande och översikt för administratören

Med ett molnbaserad admingränssnitt sätter du individuella inställningar för 10, 100 eller 1000 brukare genom deras olika skeden på livets höst. Samma enhet med få funktioner som senare får fler funktioner när kognitiviteten sviktar. Ni lägger enkelt på funktioner från månad till månad, år till år. Ni betalar bara för det ni använder under repsektive period.

Individuella inställningar

Hjärtat i vår vårt erbjudande. Till individens enhet skickar ni med ett knapptryck de funktioner som indivden behöver. Därefter är det nya funktionerna i bruk hos användaren.

Trygghet och frihet med ett klick!
Välfärdsteknik

Översikt av larm och status

När larm och aktiviteter kommer in kan du se dess status i realtid. Ohanterade och pågående,- eller alla aktiviteter inklusive färdigställda larm. Klicka på ett larm/aktivitet för att se detaljerna med spårbarhet.
Acceptans,- Inställelse,- färdigställandetider syns.
Välfärdsteknik
Vilka funktioner finns?

Ni väljer de funktioner som behövs för respektive individ och betalar bara för det ni använder.

I basutbudet är enheten konfigurerad för:

 • Manuellt larm (trygghetslarm)
 • Handskakning, Batterivarning, Signalstyrka

Uppdatera individens funktioner med ett knapptryck (Existerande och kommande):

 • Inomhus,- Utomhusposition
 • Geofence
 • Påminnelser/Meddelanden
 • Fallsensor
 • Puls
 • Öppna lås
 • Dörr,- Passagelarm
 • Sömn/Vila/stress
 • Blodsocker/Blodtryck/Saturation/Temperatur
 • HRV/Steg/Kalorier/Vo2 max
Till information om funktioner & teknik
Välfärdsteknik