Intressenter

Med utgångspunkt för individens personliga hub (Carewatch) i synnerhet och systemet generellt, har vi skapat en tjänst som kommer många intressenter till godo. Med så kallad fleet management kan Carewatch konfigureras OTA (Over-The Air) utifrån varje intressents behov.

Aldrig har det varit enklare att komma bort från Silo-struktur.

Intressenter 42

Hälso-, sjukvårdspersonal

Individens (patient/brukare) personliga hub Carewatch har möjlighet att koppla upp sig mot medicintekniska sensorer på ett mycket enkelt sätt. Då Carewatch är individens identitet kommer all data automatiskt för rätt person med rätt tid utan risk för förvanskning. Då vi har kontroll på mjukvara och dess versioner samt prokokollen för kommunikation med sensorerna undivker vi problemen som normalt följer med lösningar som har uppkoppling med mobiltelefon. Sensorerna är CE märkta och kan upphandlas via era normala kanaler. Vår lösning är utvecklad för målgruppen äldre med kongnitiv svikt och med det så blir det enkelare för alla.

Vad gör oss unika?

 • Enkel Identifiering och koppling med sensorer
 • Opersonliga sensorer till många användare ger få fysiska produkter (exempel våg)
 • Personliga sensorer för kontinuerlig mätning följer med brukaren (exempel inkontinenssensor)
 • Kostnader för tjänsten delas mellan fler intressenter
Image

Omsorgspersonal

Vi har skapat ett larmflöde för oförutsedda händelser där utförande personal främst arbetar med en enkel och logisk mobilapplikation. Även schemalagda aktiviter och uppkomna uppgifter kan skickas ut i flödet för utförande på samma sätt som larmen. I appen sker allt med ett logiskt flöde och personalen har möjlighet att tillkalla assistans, se kontaktuppgifter och information om brukarens behov av hjälp och position (inonhus och utomhus). Efter att personalen accepterat att åtgärda larmet/aktiviteten följer ett schema för närvaromarkering och rapportering vilket redovisas med spårbarhet för administratören. Appen ger även möjligheten att ta emot elektroniska nycklar för att öppna dörrar, medicinskåp mm. Om personalen behöver avbryta utförandet kan aktiviteten återföras till flödet för kollegor att agera på. Larm och aktiviteter kommer till den personal som är inloggad i respektive grupp. Administratören kan se gruppmedlemmarna och vilka som är inloggade i webgränssnittet.

Vad gör oss unika?

 • Individens position inom-, och utomhus.
 • Lång batteritid.
 • Kort laddtid.
 • Individens Carewatch har mycket bra täckning
 • Kostnader för tjänsten delas mellan fler intressenter
Mobil applikation

Fysioterapeuter

Som fysioterapeut har ni möjlighet att få information om motion, kondition och annat hälsotillstånd. Utifrån en vårdplan kan ni se status innan, under och efter behandling för att se om utförandet ger önskat resultat. I det enklaste fallet kan individens antal steg vara en indikator på om hen motionerar och med vår algortim för energiförbrukning tas andra hänsyn med i uträkningen. Ett vedertaget mått för en individs kondition är Vo2 max vilket vi har en färdig algoritm för. Individens vikt kan erhållas genom att en våg kopplas mot individens Carewatch. Vågen är inte personlig och data kopplas till den individ som väger sig genom att Carewatch läggs mot vågen för identifiering. Det går att lägga in vikt manuellt också såklart.

Vad gör oss unika?

 • Enkel koppling med sensorer.
 • En enhet för individens data som delas med fler intressenter
 • Kostnader för tjänsten delas mellan fler intressenter
Stegräknare

Anhöriga

Med vårdgivarens och individens godkännande kan den anhörige parallellt med omsorgspersonalen få larm i sin smartphone att agera utifrån. I glesbyggdsområden kan det på vissa platser vara svårt för vårdgivaren att agera snabbt, och när det finns en anhörig i närheten av brukaren/patienten kan det vara ett bra komplement för en tryggare vardag. Den anhörige får samma möjlighet att agera på larm som vårdgivaren men kan endast se larm från sin närstående.

Vad gör oss unika?

 • Att anhörig blir en del i vårdgivarens larmflöde.
 • Carewatch (brukarens mobila trygghetslarm) har oöverträffad täckning av de kroppsburna enheter som är kvar efter 2G/3G släckts
 • Kostnader för tjänsten delas mellan fler intressenter
Mobil applikation

Vad har vi integration med?


Vi utvecklas ständigt med fler sensorer. Vi integrerar andra system med utifrån behov och andra systemägares önskemål. För en del sensorer har vi även algoritmer som ger ytterligare funktionalitet utifrån sensorernas information. Exempel: Satellit position med algoritm för att varna om en person befinner sig utanför en viss trygghetszon.
 • Trygghetslarm (knapp)
 • Inomhusposition
 • Utomhusposition
 • Tillsyn (radar)
 • Geofence (algoritm)
 • Fallsensor
 • Puls
 • Blodtrycksmätare
 • Saturationsmätare
 • Termometer
 • Sömn (algoritm)
 • Stegräknare
 • Kalorimätare (algoritm)
 • VO2 max (algoritm)
 • HRV, pulsvariation
 • Våg
 • Meddelanden/uppgifter (personal)
 • Närvarosensor (radar)
 • Närvaromarkering (Manuellt, RFID via NFC)
 • Elektroniska nycklar (skickas till app)

Systemet och dess komponenter - Som en Schweizisk armékniv för vård och omsorg.

 • Back-end med algoritmer och öppet API uppbyggd på microservices.
 • Front-end för inställningar och presentation av aktiviteter och data.
 • Mobil applikation för utförande personal.
 • Personlig kroppsburen hub för kommunikation, insamling av data och hjälp vid oförutedda händelser (option).