Egenmonitorering

Med Cloudberry Carewatch kan delar av vården skötas på distans med hög kvalitet.
När individen själv kan sköta sina mätningar på avstånd från vårdinstans, minskar behovet av
fysiska möten som annars tar mycket tid som gör att sjukdomen tar onödigt mycket fokus och plats i livet.
Egenmonitorering innebär att individer använder mätare och sensorer för att samla in, bearbeta och skicka värden för att hjälpa vårdgivaren att övervaka och hantera hälsotillståndet. Givetvis behöver inte användaren göra mätningen själv utan kan assisteras i detta. Ett annat ord som beskriver detta bättre är distansmonitorering.
Vårdgivaren får en möjlighet att direkt följa upp värden och kunna korrigera
medicinering eller annan behandling om det skulle behövas. Carewatch är en uppkopplad kroppsburen enhet och kommunikationshub för externa sensorer. Med webbaserat administartionsverktyg sätts individuella inställningar som skickas och installeras i Carewatch OTA (Over The Air). Vår lösning är anpassad för äldre och äldreomsorgen där utmaningarna är som störst men enkelheten kommer alla till godo.

Egenmonitorering med Carewatch

Carewatch baseras på Sony ”mSafety wearable platform".
Credit: Sony Network Communications Europe

Vad gör oss unika?

Till skillnad från sensorer kopplade till mobiltelefoner och dess appar har vi kontroll på mjukvaran i Carewatch och protokollen som sensorerna/mätarna kommunicerar med. Vi har inte problemen så som andra lösningar med mobiltelefoner som inte är uppdaterade med senaste programvara eller har olika verisoner av operativsystem. Carewatch har e-sim och uppkopplad mot mobilnätet så som en mobiltelefon, och överför värden automatiskt till vårdgivaren. Den andra fördelen vi har är att inga inställningar görs i Carewatch. Alla inställningar görs i administrationsgränssnittet och överförs OTA (Over the air) Underskatta inte dessa fördelar då supportkostnaderna minskar drastiskt med vår lösning vid en jämförelse med andra lösningar.

Specialistvård

 • Monitorering över kortare tid
 • Kopplat till mottagning, klinik eller vårdcentral.
 • Syftet är att följa upp patienters återhämtning och rehabilitering

Diagnoser/tillstånd, t.ex.

 • Förmaksflimmer
 • Diabetes typ 1
 • Uppföljning kirurgiska ingrepp
 • Cancerbehandling
 • Stroke
 • Långtids Covid

Primärvård

 • Monitorering över längre tid
 • Kopplat till vårdcentral/sjukhus
 • Syftet är att följa patienters hälsoutveckling
  och erbjuda en trygghetstjänst

Kroniska sjukdomar, t.ex.

 • Hjärtsvikt
 • Hypertoni
 • Diabetes
 • KOL
 • Astma

Äldreomsorg

 • Monitorering över längre och kortare
 • Kopplat till kommunal
  omsorg/sjukvård/hemsjukvård
 • Syftet är bla följa brukares tillstånd och
  få indikaton på förändringar samt
  förvarning om infektion för att begränsa
  smitta

Geriatriska tillstånd, infekioner, t.ex.:

 • Hjärt & kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • KOL
 • Covid 19
 • Säsongsinfluensa
 • Allmäntillstånd före kirurgi

Interna sensorer och externa mätare kopplade till Carewatch


Carewatch innehåller sensorer för bla mäta puls, kondition, sömn, aktivitet mm. Carewatch kan också ansluta trådlöst till medicinska mätare och sensorer för bl.a. blodtryck, blodsocker, saturation, kroppstemperatur och vikt. Värden kan övervakas i realtid och med full historik. Larm kan aktiveras om värden avviker från de individuellt definierade nivåerna. Användaren behöver inte hantera en speciell telefon eller app för att sköta sina mätningar. Carewatch kopplar automatiskt upp sig till vårdgivaren och överför mätvärdena. Systemet säkerställer att alla mätningar registreras på rätt person, med rätt värden och rätt tid. Alla data är krypterad och lagras i EU enligt GDPR och kan integreras i era befintliga system via vårt API, eller exporteras till valfritt analysverktyg.
”Egenmonitorering handlar om att du ska kunna mäta dina värden där det passar dig. Under sommaren kanske ”hem” är i sommarstugan eller i husvagnen. Med Carewatch är du platsoberoende.”
Blodtrycksmätare MIT 5S

Alla mätvärden är kopplade till brukarens
personliga Carewatch.

API

API finns i vårt DNA. Vi använder själva vårt API när vi kommunicerar internt mellan vår backend och våra gränssnitt. Så allt vi utvecklat för ett komplett system och själv nyttjar finns på plats för er att integrera med ert eller annat tredjepartssystem. Vad skiljer API data från Carewatch data? API innehåller även information som är funktioner av olika data baserat på våra algoritmer.
API sensorer

Individanpassning

Alla enheter administreras och anpassas med Cloudberry Care webplattform eller via API. Individanpassa med ”ett klick” och skicka de nya inställningarna OTA (Over The Air). Gränsvärden kan anpassas individuellt för att följa upp effekter av medicinering mm. Efter avslutad monitoreringsperiod kan Carewatch desinficeras och snabbt konfigureras för en ny användare.
Image

Carewatch funktioner

Carewatch är utvecklad specifikt för kliniskt bruk inom vård och omsorg. Den ser ut som en modern smartwatch, inte som ett iögonfallande hjälpmedel. Carewatch är vattentät, desinficerbar och anpassas individuellt med:

 • Positionering på alla mätvärden - inomhus och utomhus
 • Puls och aktivitetsmätare (uppstigning, sömn, stress mm.)
 • Uppkoppling och övervakning av medicinska sensorer. Saturation, glukos, temperatur, vikt mm.
 • Medicinpåminnelser och andra meddelanden
 • Trygghetslarm med falldetektor
 • Avvikelselarm – ”Demenslarm”

Carewatch specifikationer

Image

Carewatch fördelar

 • Hög tillförlitlighet – mätvärden går fram.
 • Mer frihet och rörlighet för användaren.
 • 100% spårbarhet på mätvärden.
 • Funktionerna (kan) anpassas individuellt.
 • Oberoende av smartphone och appar.
 • Möjlighet att snabbt korrigera medicinering.
 • Färre antal besök hos vårdgivare.
 • Minskat behov av assistans av vårdpersonal.
 • Patienten får en ökad kontroll och insikt om sitt mående.
 • Vårdens resurser kan fokuseras till de som behöver det mest.
 • Nya och bättre beslutsunderlag med helt ny information