Carewatch – Egenmonitorering

Med Cloudberry Carewatch kan delar av vården skötas på distans med samma höga kvalitet som på en vårdcentral eller ett sjukhus. Eftersom individen själv kan sköta sina mätningar hemma, minskar behovet av fysiska möten som annars tar mycket tid och gör att sjukdomen tar onödigt mycket fokus och plats i livet. Egenmonitorering innebär att individer använder intelligenta verktyg som bärbara sensorer för att samla in, bearbeta och skicka en mängd personlig data för att hjälpa vårdgivaren att övervaka och hantera hälsotillståndet. Vårdgivaren får en möjlighet att direkt följa upp värden och kunna korrigera medicinering eller annan behandling om det skulle behövas.
Image
Carewatch baseras på Sony ”mSafety wearable platform".
Credit: Sony Network Communications Europe

Egenmonitorering används huvudsakligen inom:

Specialistvård

 • Monitorering över kortare tid
 • Kopplat till mottagning, klinik eller vårdcentral.
 • Syftet är att följa upp patienters återhämtning och rehabilitering

Diagnoser/tillstånd, t.ex.

 • Förmaksflimmer
 • Diabetes typ 1
 • Uppföljning kirurgiska ingrepp
 • Cancerbehandling
 • Stroke
 • Långtids Covid

Primärvård

 • Monitorering över längre tid
 • Kopplat till vårdcentral/sjukhus
 • Syftet är att följa patienters hälsoutveckling
  och erbjuda en trygghetstjänst

Kroniska sjukdomar, t.ex.

 • Hjärtsvikt
 • Hypertoni
 • Diabetes
 • KOL
 • Astma

Äldreomsorg

 • Monitorering över längre och kortare
 • Kopplat till kommunal
  omsorg/sjukvård/hemsjukvård
 • Syftet är bla följa brukares tillstånd och
  få indikaton på förändringar samt
  förvarning om infektion för att begränsa
  smitta

Geriatriska tillstånd, infekioner, mm:

 • Hjärt & kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • KOL
 • Covid 19
 • Säsongsinfluensa
 • Allmäntillstånd före kirurgi

Sensorer för egenmonitorering


Carewatch innehåller sensorer för bla mäta puls, kondition, sömn, aktivitet mm Carewatch kan också ansluta (via Bluetooth) till en rad medicinska mätare och sensorer för bl.a. blodtryck, blodsocker, saturation, kroppstemperatur och vikt. Värden kan övervakas i realtid och med full historik. Larm kan aktiveras om värden avviker från de individuellt definierade nivåerna. Användaren behöver inte hantera en speciell telefon eller app för att sköta sina mätningar. Carewatch kopplar automatiskt upp sig till vårdgivaren och överför mätvärdena. Systemet säkerställer att alla mätningar registreras fpå rätt person, med rätt värden och rätt tid och plats. Alla data är krypterad och lagras i EU enligt GDPR och kan integreras i era befintliga system via vårt API, eller exporteras till valfrtt analysverktyg.
”Egenmonitorering handlar om att du ska kunna mäta dina värden där det passar dig. Under sommaren är kanske ”hem” i sommarstugan eller i husvagnen. Med Carewatch är du helt platsoberoende.”
Blodtrycksmätare MIT 5SEgenmonitorering Carewatch

Alla mätvärden är kopplade till brukarens
personliga Carewatch.

Extra trygghet om det behövs

Carewatch kan kompletteras med ett antal funktioner för att öka tryggheten:

 • Fallsensor, Carewatch larmar automatisk vid fall
 • Stressindikator, Varnar vid onormal Hjärtrytmvariation
 • Manuell larmknapp, Larmar vårdgivare vid akuta tillstånd och visar GPS position.
 • Meddelanden, Skicka medicinpåminnelser eller annan information direkt till användarens Carewatch

Larm kan också aktiveras också om batterinivån är för låg, om klockan är avtagen eller om den tappar kontakten med nätverket.

Egenmonitorering fall

Individanpassning

Alla enheter administreras och anpassas via Cloudberry webplattform. Individanpassa med ”ett klick” och betala endast för de funktioner som verkligen används.

Gränsvärden kan anpassas individuellt för att följas upp effekter av medicinering mm.

Efter avslutad monitoreringsperiod kan Carewatch desinficeras och snabbt konfigureras för en ny användare.

Egenmonitorering inställningar

Carewatch funktioner

Carewatch är utvecklad specifikt för kliniskt bruk inom vård och omsorg. Den ser ut som en modern smartwatch, inte som ett iögonfallande hjälpmedel. Carewatch är vattentät, desinficerbar och anpassas individuellt med:

 • Positionering på alla mätvärden - inomhus och utomhus
 • Puls och aktivitetsmätare (uppstigning, sömn, stress mm.)
 • Uppkoppling och övervakning av medicinska sensorer. Saturation, glukos, temperatur, vikt mm.
 • Medicinpåminnelser och andra meddelanden
 • Trygghetslarm med falldetektor
 • Avvikelselarm – ”Demenslarm”

Carewatch specifikationer

Image

Carewatch fördelar

 • Hög tillförlitlighet – mätvärden går fram.
 • Mer frihet och rörlighet för användaren.
 • 100% spårbarhet på mätvärden.
 • Funktionerna anpassas individuellt.
 • Oberoende av smartphone och appar.
 • Möjlighet att snabbt korrigera medicinering.
 • Färre antal besök hos vårdgivare.
 • Minskat behov av assistans av vårdpersonal.
 • Kontroll på kostnader genom att ni endast betalar för de funktioner som används
 • Patienten får en ökad kontroll och insikt om sitt mående.
 • Vårdens resurser kan fokuseras till de som behöver det mest.
 • Nya och bättre beslutsunderlag med helt ny information