Plattform för omsorg och hälso-, sjukvård.

Vår plattform för hälso-, sjukvård och omsorg inom främst kommunal vård ger ett komplett system med möjlighet till larm-, aktivitetshantering samt värden från egenmonitorering eller på annat sätt inhämtade hälsodata. All data redovisas med spårbarhet och vi kan på ett unikt och enkelt sätt säkerställa att data hör till rätt individ. Systemet har ett öppet API (som vi själva använder för kommunikation mellan våra delar) och vi kan på så sätt kommunicera med externa system för att ta in eller vidarebefordra information. Ni kan med andra ord nyttja hela eller delar av vårt system. Vår backend med mobil app tillsammans med ert webgränssnitt eller någon annan kombination.

Webgränssnitt och mobil applikation

I webgränssnittet kan ni följa pågående och ohanterade aktiviteter samt att följa upp avslutade aktiviter med full spårbarhet på vem som gjorde vad och när. Med generella och individuella inställningar har ni möjlighet att underlätta och effektivisera arbetet för medarbetarna där utförande personal företrädesvis arbetar med mobilapplikationen, vilket ger möjligheten att snabb agera utifrån uppkomna situationer.
Image
Plattformen var främst utvecklad för äldreomsorg, men vår unika möjlighet att enkelt hantera egenmonitorering för stora grupper gör att vi passar väl in i andra sammanhang. Bakgrunden till detta är att vi utvecklat systemet för de grupper av brukare som har svårast att tillgodogöra sig ny teknik, och med det så blir det enkelt för alla. Idag utföres äldreomsorg och breddinförande av egenmonitorering av olika organisationer men i en framtid ser vi att dessa två går allt mer in i varandra. Behovet av effektivisering i äldreomsorgen samt ökad egenmonitorering i sjukvården gör att de tangerar varandra i allt större utsträckning.

Vad gör oss unika?

 • Öppen för integration med andra system.
 • Modern struktur uppbyggd med microservices och API-first.
 • Algoritmer och inställningar i systemet som ger uppkopplade sensorer en utökad funktion.
 • Systemet primärt uppbyggt för kollektiva uppgifter  (ett larm går till gruppen, en uppgift tilldelas gruppen etc).
 • Integration med kroppsburen personlig hub.
 • Egen kompetens för federerad inloggning.

Vad för sensorer har vi integration med?


Vi utvecklas ständigt med fler sensorer. Vi integrerar andra system med utifrån behov och andra systemägares önskemål. För en del sensorer har vi även algoritmer som ger ytterligare funktionalitet utifrån sensorernas information. Exempel: Satellit position med algoritm för att varna om en person befinner sig utanför en viss trygghetszon.
 • Trygghetslarm (knapp)
 • Inomhusposition
 • Utomhusposition
 • Tillsyn (radar)
 • Geofence (algoritm)
 • Fallsensor
 • Puls
 • Blodtrycksmätare
 • Saturationsmätare
 • Termometer
 • Sömn (algoritm)
 • Stegräknare
 • Kalorimätare (algoritm)
 • VO2 max (algoritm)
 • HRV, pulsvariation
 • Våg
 • Meddelanden/uppgifter (personal)
 • Närvarosensor (radar)
 • Närvaromarkering (Manuellt, RFID via NFC)
 • Elektroniska nycklar (skickas till app)
Mobil applikation

Mobil applikation

Den mobila applikationen är utförande personals främsta verktyg. I appen kommer larm och aktiviteter med fokus på att snabbt agera på oförutsedda händelser, men även planerade aktiviteter kommer in i flödet. Personal från sjuk-, hälsovård kan exempelvis lägga in att de önskar blodtrycket på brukare X. Då aktiviteten inte är personlig behöver hen inte vetskap om vem eller vilka som är i tjänst. De som är i tjänst kan ta till sig uppgiften och om ingen har möjlighet att utföra kan uppdragsgivaren lägga en tidsgräns då hen blir underrättad om att uppgiften inte är uförd. Om uppgiften är utförd ligger värdet i brukarkortet.

I appen sker allt med ett logiskt flöde och personalen har möjlighet att tillkalla assistans, se kontaktuppgifter och information om brukarens behov av hjälp och position (inom-, och utomhus). Efter att personalen accepterat att åtgärda larmet/aktiviteten följer ett schema för närvaromarkering och rapportering vilket redovisas med spårbarhet för administratören. Appen ger även möjligheten att ta emot elektroniska nycklar för att öppna dörrar, medicinskåp mm.

Webgränssnitt

Webgränssnitt

Webgränssnittet är primärt för administratörerna inom omsorg, hälso-, sjukvård och fysioterapeuter. I webgränssnittett administrerar man systemet och konfigurerar brukarnas sensorer på individnivå. Här ser man också pågående aktiviteter och vem som har hand om dem i realtid. Data som kommer in redovisas med spårbarhet endera som en aktivitet, larm eller värde från en sensor. Allt redovisas med koppling till brukare/patient, tid och vem som utfört det. I menyn ser ni:

 • Översikt pågående aktiviteter
 • Avslutade aktiviteter (med spårbarhet)
 • Brukare
 • Personal
 • Grupper (vilka som ingår och vilka som är inloggade)
 • Rapporter
 • Inställningar för roller, geofence, nycklar, inomhusposition och sensorer

Systemet och dess komponenter - Som en Schweizisk armékniv för vård och omsorg.

 • Back-end med algoritmer och öppet API uppbyggd på microservices.
 • Front-end för inställningar och presentation av aktiviteter och data.
 • Mobil applikation för utförande personal.
 • Personlig kroppsburen hub för kommunikation, insamling av data och hjälp vid oförutedda händelser (option).