230412 – App med federerad inloggning

App version 1.4.0 publicerades för Android 230412. Med 1.4.0 kommer stöd för federerad inloggning (single-sign-on) och att överföra elekroniska nycklar till kort/tag av typen Mifare. För användaren märks det genom att inloggningen sker i två steg. först skriver man användarnamnet då systemet känner av vilken typ an inloggning som avses och därefter får man gå vidare och skriva in lösenordet i förekommande fall.