Dynamisk handskakning UI v1.0.28

I version 1.0.28 så kan administratören ställa tiden för handskakning dynamiskt per individ. Handskakning innebär att Carewatch anmäler att den är i funktion med ett visst intervall. Längre tid mellan intervallen ger lägre batteriförbrukning. För en brukare som larmar sällan är skillnaden avsevärd. Upp till 13 dagar kan batteriet räcka med 24 timmar intervall + flight mode och få funktioner i övrigt. Exemplet avser funktionerna manuellt larm och inomhusposition.