Fallarm - Carewatch

Fallarm utvecklat för äldreomsorgen med individuella inställningar för brukaren. Carewatch är utvecklat för rörelsemönster hos äldre med hänsyn tagen till individuella skillnader då ingen individ är den andra lik. Ni vill ha en lösning som larmar när det är ett fall, samtidigt som det ger ett minimum av falsklarm. I vår lösning kan ni sätta en tröskelnivå där allt under en viss kraft inte aktiverar fallarmet. Därefter kan ni sätta känsligheten i tio steg avseende respektive rörelsemönster som utlöser larmet. Som en tredje parameter kan ni ange om larmet skall aktiveras om personen är rörlig eller stilla efter sensorerna har indikerat fall. Inga inställningar görs i klockan. Allt sättes i webgränssnittet.
Carewatch mobilt trygghetslarm är utvecklat för äldreomsorgen med s.k. fleet management. Det innebär att ni gör inställningarna i ett webgränssnitt för ett oändligt antal individer som skickas automatiskt till respektive klocka.
Carewatch fallarm med fallsensor

Carewatch baseras på Sony ”mSafety wearable platform".
Credit: Sony Network Communications Europe

Vad gör oss unika?

 • Extremt låg energiförbrukning ger lång batteritid
 • Laddtid 0-100% på 60 minuter.
 • Utvecklad för äldreomsorgen. Vattentät och decinfiserbar.
 • Inga inställningar i klockan. Allt definieras i ett admingränssnitt och skickas till klockan OTA (Over the air).
 • Upp till 3 gånger så lång räckvidd (bättre täckning) jämfört med andra klockor (4G/5G).
 • Klockan har eget e-sim för kommunikation på mobilnätet LTE Cat-M. Ingen koppling till mobiltelefon
 • Låg vikt - 30 gram.
Inställningar för fallarm

Aktivera fallarm


Aktivera fallarm för individens Carewatch med reglaget.

Klicka på bilden för att förstora den.

Inställningar för fallarm
Sätt villkor och känslighet

Ange en minsta kraft som ett tröskelvärde. Inga rörelsemönster under detta värde aktiverar fallarm. Därefter sätter ni känsligheten på rörelsmönstret i 10 steg och som en tredje parameter anger ni att larmet skall utlösas om individen är orörlig eller inte efter att sensorerna har aktiverat larmet.

Carewatch - Som en Schweizisk armékniv för äldreomsorgen.

Fallarm är bara en av många funktioner i klockan. Se länk till alla funktioner och läs mer på våra generella sidor om Carewatch. Specifikationer hårdvara:
 • Vikt: ca 30 gram.
 • Mått: 53,2 x 45,0 x 12,75 mm.
 • IP68 (Vattentät).
 • Decinfiserbar.
 • Laddning 0-100% på 60min.
 • Display: 1,4" 160x160 pixlar monochron hög kontrast OLED med touch.
 • Pip och vibration.
 • Uppkoppling: LTE CAT-M, BLE, NFC och satellit.
 • Miljö: Återanvändningsbar och återvinningsbar.