240527 Ny fallarmsalgoritm i Carewatch

Fallarm utvecklat för äldreomsorgen med individuella inställningar för brukaren. Fallarmet i Carewatch är utvecklat för rörelsemönster hos äldre med hänsyn tagen till individuella skillnader. Ni vill ha en lösning som larmar när det är ett fall, samtidigt som det ger ett minimum av falsklarm. Utifrån individens rörelsemönster kan känsligheten ställas individuellt. Läs mer på https://cloudberrycare.eu/fallarm/