Koppling till medicinska sensorer v.2.0.1

Nu lanserar vi koppling mot medicinska sensorer. Klockan paras mot en exempelvis blodtrycksmätare och rätt värden med rätt tidsangivelse för individen kommer automatiskt in i journalen.

Cloudberry Care lanserar v1.0

Den 4 juni var lanseringsdag för ett komplett system med klocka, app och administratörsgränssnitt v 1.0. Systemet är uppbyggt med API first och microservices. Funktionerna som fanns att tillgå 1.0 var manuellt larm, utomhusposition, geofence, batterilarm, puls och s.k. heart-beat. Flightmode var standard för klockan vid uppkoppling mot backend.

Förbättrad pulsmätning

300% förbättrad energibesparing med uppdatering 2.0.1. Nu klarar Carewatch att på en laddning ha kontinuerlig pulsmätning varje kvart i knappt fyra dygn mot tidigare knappt ett dygn allt annat lika. Ytterligare förbättringar kommer i nästa release.

Cloudberry betatestar SIW

SIW – En funktion som indikerar infektioner i kroppen så som Covid-19 innan individen får symptom. Slå på funktionen SIW-indikator i administrationsverktyget och Carewatch samlar själv data för att senare beräkna och indikera när individen har en infektion i kroppen. Nyttan är uppenbar på Särskilda boenden då man får möjlighet att minimera smittspridning i förväg.