Högre blodtryck på natten ökar risken för Alzheimers

Äldre män som har högre blodtryck nattetid än dagtid löper ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det visar en studie från Uppsala universitet där forskarna har följt forskningsdeltagarna i upp till 24 år.

Läs mer på forskning.se: https://www.forskning.se/2021/02/09/hogre-blodtryck-pa-natten-okar-risken-for-alzheimers/

Blodtrycksmätare kan parkopplas med Carewatch för automatisk överföring av värden till individens journal.