Förbättrad pulsmätning

300% förbättrad energibesparing med uppdatering 2.0.1. Nu klarar Carewatch att på en laddning ha kontinuerlig pulsmätning varje kvart i knappt fyra dygn mot tidigare knappt ett dygn allt annat lika. Ytterligare förbättringar kommer i nästa release.

Cloudberry betatestar SIW

SIW – En funktion som indikerar infektioner i kroppen så som Covid-19 innan individen får symptom. Slå på funktionen SIW-indikator i administrationsverktyget och Carewatch samlar själv data för att senare beräkna och indikera när individen har en infektion i kroppen. Nyttan är uppenbar på Särskilda boenden då man får möjlighet att minimera smittspridning i förväg.