Brukargrupper Personal - Manual

Klicka på bilderna för att förstora

Grunden personal


I menyn personal väljer ni att skapa en ny eller redigera en befintlig.
Image

Brukargrupper Lägg till/ta bort


Brukargrupper för individen (personal) anger vilka grupper hen får logga in i och med det se/utföra larm och aktiviteter från den eller de brukargrupperna. I normalfallet arbetar personalen nog med samma grupp men om hen skall ha möjlighet att byta i semestertider eller annat så behöver den aktuella gruppen läggas till. Skälet att inte alla ska kunna logga in i alla grupper är dels integritet för brukarna dels för att personalen skulle få för många ointressanta larm om hen loggar in i fler grupper.
Image

Brukargrupper bakgrund


De olika brukargrupperna skapas i Inställningar/grupper. Alla brukare är kopplad till en grupp. Man kan också ha virtuella brukargrupper så som "Nattpatrull". En virtuell brukargrupp har inga egna brukare men nyttjas för att vidarebefordras till. Exempel: Larmcentralen är inkopplad att ta larm från alla grupper. På natten jobbar nattpatrullen som tar larm från alla brukargrupper. Larmcentralen behöver inte veta vem de vidarebefordrar till men larmet kommer till alla som är inkopplade i "Nattpatrullen"
Image