240527 Ny fallarmsalgoritm i Carewatch

Fallarm utvecklat för äldreomsorgen med individuella inställningar för brukaren. Fallarmet i Carewatch är utvecklat för rörelsemönster hos äldre med hänsyn tagen till individuella skillnader. Ni vill ha en lösning som larmar när det är ett fall, samtidigt som det ger ett minimum av falsklarm. Utifrån individens rörelsemönster kan känsligheten ställas individuellt. Läs mer på https://cloudberrycare.eu/fallarm/

240224 Extern fallsensor till systemet

Sensorbolaget har integrerat sin fallsensor med vårt system. Sensorerna är kostnadseffektiv fallsensor avseende installation, drift och investering. En hub som också är en sensor anslutes till väggkontakt och WiFi. Upp till tre sensorer kan trådlöst (batteridrift) anslutas till respektive hub. Olika algoritmer kan konfigureras för olika sensorer. Som exempel kan en sensor vara uppstigningslarm (monteras över sängen). En annan sensor …