Högre blodtryck på natten ökar risken för Alzheimers

Äldre män som har högre blodtryck nattetid än dagtid löper ökad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det visar en studie från Uppsala universitet där forskarna har följt forskningsdeltagarna i upp till 24 år. Läs mer på forskning.se: https://www.forskning.se/2021/02/09/hogre-blodtryck-pa-natten-okar-risken-for-alzheimers/ Blodtrycksmätare kan parkopplas med Carewatch för automatisk överföring av värden till individens journal.

Hög vilopuls riskfaktor för demens

Hög vilopuls kan vara en oberoende riskfaktor för demens, visar en studie från Karolinska institutet. Vilopuls är enkelt att mäta, och går att sänka med hjälp av motion eller medicin. Därför tror forskarna på nya möjligheter med att mäta vilopuls hos äldre. Läs mer på forsknig.se https://www.forskning.se/2021/12/06/hog-vilopuls-riskfaktor-for-demens/ Vilopuls kan beräknas av Carewatch och rapporteras automatiskt till journalen.