Årets event 2022 - Cloudberry Care & Carewatch

Image

Cloudberry Care presenterar en helt ny generation trygghetsskapande teknik. Carewatch är en digital plattform för kommunal omsorg, hälso- och sjukvård.

Med en åldrande befolkning och ökade krav på kvaliteten i äldreomsorgen står många kommuner inför den kanske största utmaningen någonsin.

Det kommer både att krävas nya digitala lösningar och förändrade arbetsrutiner för att klara av detta.

Diskussioner pågår också för fullt i landets kommuner om hur äldreomsorgen bättre kan samverka med hälso- sjukvården.

Vi är en del av lösningen, och det vill vi visa dig under en spännande dag på Svartsjö Slott den 2:a juni.

Vid ankomst får du låna en Carewatch. Du kan sen gå runt, både ute och inne och själv prova alla tillämpningar.

Under dagen kommer vi också ha seminarier som både inspirerar och informerar.

Image

Det andra kallar trygghetslarm är hos oss en mobil kommunikationsenhet för omsorg, hälsa och sjukvård där trygghetslarmet är en del av funktionen.

Program 2:a juni -22


11.00 - Slottet och utställningen öppnar.
Grillbuffén står redo med mat och dryck hela dagen och kvällen.

12.45 - Introduktion Cloudberry Care
Per Mårtensson - VD

13.00 Seminarie 1 - Välfärdsteknik med integritet och enkelhet.
Anders Strömberg - Sony Communication Europe.

14.00 Seminarie 2 - Säkrare kommunikation i nya IoT nät.
Cristoff Martin - Telenor Connexion

15.00 Seminarie 3 - Fallprevention som räddar liv.
Helmuth Kristen - Infonomy.

Fortsättning utställning, prova funktionerna och mingel.

21.00 Avslut

Chartrade bussar avgår från Stockholm centralstation (Klarastrandsviadukten) till Svartsjö slott varje jämn timme kl. 10:00, 12:00 och 14:00 Bussar från Svartsjö slott till Stockholm centralstation avgår varje ojämn timme kl. 15:00, 17:00, 19:00 och 21.00.

Upphämtning och avlämning: Karta kommer

Anmäl dig och dina kollegor här

Seminarie 1

Image
Anders Strömberg

Välfärdsteknik med integritet och enkelhet

Digitaliseringen ökar inom alla delar av vård och omsorg. Hur skall vi få acceptans för alla dessa nya tillämpningar när användarna ofta har begränsad förmåga att använda ny teknik? Hur kan vi säkerställa personlig integritet samtidigt som vi monitorerar allt fler hälsoparametrar?
Anders Strömberg, Head of Health Solution Division at Sony, förklarar hur och varför Sony utvecklat en plattform och en smartwatch för att monitorera hälsotillstånd.

Seminarie 2

Image
Cristoff Martin

Säkrare kommunikation i nya IoT nät

Säker och tillförlitlig kommunikation är en förutsättning för att kunna digitalisera. De befintliga näten har främst varit avsedda för tal och strömning av data. För välfärdsteknik blir valet av teknologi ännu viktigare. Vilka möjligheter finns redan idag med IoT lösningar? (Internet of Things).
Dr. Cristoff Martin, Marknadsdirektör på Telenor Connexion, berättar vilka teknikval som gäller för att säkra pålitlig och framtidsäker IoT kommunikation.

Seminarie 3

Image
Helmuth Kristen

Fallprevention som räddar liv

70% av alla olyckor hos de över 65 år är fallolyckor och 3 personer dör dagligen till följd av ett fall. Vårdkostnaderna uppskattas till över 10 miljarder kronor per år. Fallprevention syftar till att på ett tidigt stadium upptäcka och därmed kunna förebygga risken för att en person ramlar.
Helmuth Kristen, Utvecklingschef på Infonomy AB, som bl.a utvecklat "snubblometern" och avancerade algoritmer för fallprevention, berättar om hur ni kan skapa en tryggare tillvaro för de äldre och samtidigt spara både vårdkostnader och onödigt lidande.

Funktioner ni kan se, uppleva och utföra under besöket

Aktivera ett manuellt larm - Vi hittar er.

Oavsett om ni är i nöd ute eller inne är hjälpen nära. Se hur snabbt larmet går fram med er position oavsett om ni är ute eller inne. Med vår inomhuspositionering kan ni se vilken salong larmet kommer ifrån.
Fakta: Ni larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörens användargränssnitt med position. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan tills det bekräftas mottaget av systemet Vilket i normalfallet handlar om någon eller några sekunder. När larmet accepterats av personal får ni ett meddelande i klartext till klockan med ljud och vibration att personal har mottagit larmet..
ImageImage

Stressig dag - Tag blodtrycket

Tag blodtrycket och lägg Carewatch mot blodtrycksmätaren. Se dina värden hamna i journalen

Fakta: Med kontinuerlig blodtrycksmätning och uppföljning kan man förebygga många hälsorisker och analysera över tid.
Blodtrycksmätaren är inte personlig. Ni tar en enhet som finns till hands och utför mätningen på individen.

ImageBlodtrycksmätare MIT 5S

Förlora er i parkens skönhet - Var lugn, vi hittar er

Om ni går utanför den trygga zonen i parken och ut i de otrygga delarna (bortom muren?) går ett larm automatiskt.

Fakta: Ni definierar en eller fler geografiskt tillåtna zoner med tidsangivelse. Om individen avviker från zonen går ett larm automatiskt. Om individen kommer åter in i den tillåtna zonen innan ni åtgärdat larmet så avbryts larmet automatiskt. Larmet som händelse loggas i båda fallen för eventuell uppföljning och analys.
Ni kan lägga in flera villkor för larmet. Villkoren kan byggas upp med olika geografiska områden för olika tidsperioder och veckodagar.

ImageImage

Du är väl frisk - Tag temperaturen

Mät din temperatur och lägg Carewatch mot den digitala termometern. Se ditt värde hamna i journalen

Fakta: Med en handhållen enhet kan ni ta temperaturen momentant som kommuniceras till enheten för vidarebefordran till individens journaler. Koppling finns till beröringsfri mätare för pannan och mätare för örongången.

ImageTermometer för panna IR42B

Har du missat ett rum? - Öppna dörren med appen

Öpnna dörrar och skåp med app eller SITHS-kort
Fakta: Med appen kan ni öppna dörrar och skåplås. Testa själv med appen. Funktionen kommer även i klockan för att öppna lås automatiskt i det fall då individen inte själv klarar detta.
ImageImage

Tappat andan? - Mät din syresättning!

Mät syresättningen och lägg Carewatch mot den digitala saturationsmätaren. Se ditt värden hamna i journalen

Fakta: Med en klämma på fingret och koppling mot enheten får ni in individens syresättning av blodet. Tillsammans med andra värden har ni möjlighet att analysera och ge bättre diagnoser.

ImageSaturationsmätare TD-8255

Meddelande till CareWatch - Vi påminner er.

Vi skickar ett meddelande till er Carewatch. Se hur larmet kommer till klockan och hur personalen får en aktivitet/larm i webläsare och app om er kvittering uteblir.
Fakta: Ni kan skicka meddelande direkt till brukarens klocka så som "glöm inte medicinen". Ni kan välja om ni vill att brukaren kvitterar meddelandet inom en viss tid, och få ett larm vid utebliven kvittering av brukaren. Meddelanden kan repeteras och periodiseras.
ImageImage

Välkommen upp på vågen.

Väg dig och lägg klockan mot vågens "klistermärke. Se ditt värde hamna i journalen

Fakta: Med en våg kan individen själv med eller utan assistans skicka in värdet till sin journal.

ImageImage

Inte bara snack - Framtidens "hub" är här!

Aktivera ett larm med Carewatch och hör hur vår larmcentral kontaktar er.

Fakta: Med ett intuitivt gränssnitt kan ni göra som förr och kontakta brukaren utan att hen behöver svara, men tekniken som en surfplatta erbjuder utökar möjligheterna och känns inte konstigt för oss som är uppvuxna med tekniken. Nu kommer tekniken till nytta för de som behöver den mest men hittills haft svårast att ta till sig den.

ImageImage

Medicinskåp med elektronisk nyckel och spårbarhet

Med elektroniska nycklar och lås som enkelt kan monteras på befintliga medicinskåp eller beställas till nya medicinskåp får ni spårbarhet på vem som öppnat/låst och när.
Fakta: Den elektroniska nyckeln kan användas med appen i en mobiltelefon eller läggas över på ett kort/tag så som SITHS-kort.
Image