Utomhusposition - Manual


Admin - Inställningar


Utomhusposition aktiveras i brukarens profil. Positionen bygger på GPS-positionering aktiveras i Carewatch. För att spara batteriförbrukning aktiveras inte GPS om Carewatch har kontakt med en Bluetooth fyr. I brukarens profil finns även hemposition vilket gör att Carewatch snabbare hittar rätt satellit. Denna funktion kan jämföras med AGPS i LTE nätet. Positioneringen kan inte användas för spårning utan anges endast vid larm/aktivitet. I loggen anonymiseras positionen efter att lokaliseringen har uppfyllt sitt syfte, vilket är efter avslutat ärende.
Brukarvy Utomhusposition

Admin - Uppföljning


Händelsen som gav upphov till aktiviteten loggas men inte med positionen (integritetsskäl). Om det finns önskemål om detta på organisatorisk nivå så be er ansvarige ta upp det med oss.

Brukaren - Användandet


Som vanligt får brukaren en bekräftelse i text/ljud och vibration när personal har accepterat larmer. Ingen skillnad för att utomhusposition lagts till.
Carewatch

Utförande personal


Personalen har standardflödet i appen med möjlighet att ringa/låsa upp och se position om det är aktiverat. Det som är tillägg för manuella aktiviteter är att personalen ser när det skall utföras, och vad uppgiften är.
Manuell aktivitet app