Test 211107

Manuellt larm

Som det låter. Brukaren larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörens användargränssnitt för övervakning och analys. Med eller utan position. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan tills det bekräftas mottaget av systemet Vilket i normalfallet handlar om några sekunder. Om det inte finns täckning så går larmet iväg när täckning finns. När larmet accepterats av personal får brukaren ett meddelande i klartext till klockan med ljud och vibration att personal har mottagit larmet.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Manuellt larm

Som det låter. Brukaren larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörens användargränssnitt för övervakning och analys. Med eller utan position. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan tills det bekräftas mottaget av systemet Vilket i normalfallet handlar om några sekunder. Om det inte finns täckning så går larmet iväg när täckning finns. När larmet accepterats av personal får brukaren ett meddelande i klartext till klockan med ljud och vibration att personal har mottagit larmet.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Manuellt larm

Som det låter. Brukaren larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörens användargränssnitt för övervakning och analys. Med eller utan position. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan tills det bekräftas mottaget av systemet Vilket i normalfallet handlar om några sekunder. Om det inte finns täckning så går larmet iväg när täckning finns. När larmet accepterats av personal får brukaren ett meddelande i klartext till klockan med ljud och vibration att personal har mottagit larmet.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Manuellt larm

Som det låter. Brukaren larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörens användargränssnitt för övervakning och analys. Med eller utan position. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan tills det bekräftas mottaget av systemet Vilket i normalfallet handlar om några sekunder. Om det inte finns täckning så går larmet iväg när täckning finns. När larmet accepterats av personal får brukaren ett meddelande i klartext till klockan med ljud och vibration att personal har mottagit larmet.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Manuellt larm

Som det låter. Brukaren larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörens användargränssnitt för övervakning och analys. Med eller utan position. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan tills det bekräftas mottaget av systemet Vilket i normalfallet handlar om några sekunder. Om det inte finns täckning så går larmet iväg när täckning finns. När larmet accepterats av personal får brukaren ett meddelande i klartext till klockan med ljud och vibration att personal har mottagit larmet.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Manuellt larm

Som det låter. Brukaren larmar manuellt med knapparna som ger upphov till en aktivitet i utförande personalens app och administratörens användargränssnitt för övervakning och analys. Med eller utan position. Unikt (oss veterligen) är att larmet lagras i klockan tills det bekräftas mottaget av systemet Vilket i normalfallet handlar om några sekunder. Om det inte finns täckning så går larmet iväg när täckning finns. När larmet accepterats av personal får brukaren ett meddelande i klartext till klockan med ljud och vibration att personal har mottagit larmet.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod

Manuellt larm

I de fall ett larm aktiveras och individen befinner sig i den definierade inomhus-zonen så kompletteras larmet med position (exempel "Fallarm - Matsalen"). Individens position uppdateras kontinuerligt. Vi har som standard att det inte går att se individens position utan föregående larm med hänsyn till integritet. Händelsen lagras i loggen men inte med positionerna, som anonymiseras när de tjänat sitt syfte.

Ämnesrelaterade länkar:

Manual: Flyttad till support.cloudberrycare.eu

Nästa webinar:

 • Omsorg
 • Sjuk,- hälsovård
 • Integrerad i enheten

 • Extern sensor

 • Larm

 • Journalvärde

 • KVÅ-kod