Roller personal - Manual

Klicka på bilderna för att förstora

Grunden personal


I menyn personal väljer ni att skapa en ny eller redigera en befintlig.
Image

Roller redigera


Redigera eller lägg till för första gången.
Image

Roller alternativ


Här får ni fem alternativ att tilldela en personal. Ni kan och ska lägga till fler alternativ för att bygga upp rätt rättighet till individen. Nedan går vi igenom vad respektive val betyder i standardutförandet. Ni kan ha valt att ha egen betydelse för respektive val men vi utgår från att ni har standard.
Image

Personlig information


Oavsett övriga val så kommer personalen att se allt anonymiserat (ej ibockad) eller med brukarnas personuppgifter
Image

Omsorgspersonal


Personalen kan se och utföra uppgifter som rör omsorgsfunktionerna.
Image

Sjuk,- hälsovårdspersonal


Personalen kan se och utföra uppgifter som rör sjuk,- hälsovård..
Image

Administratör


Kan se/skapa/redigera så gott som allt i kombination med omsorg, Medicin och personlig information.
Image

Förvaltare


Kan endast se/skapa/redigera personal och inställningar (grupper, geofence, Bluetoothfyrar och klockor).
Image

Exempel vanliga kombinationer


Administratör omsorg


Kan se/skapa/redigera allt inom omsorg med personliga uppgifter.
Image
Image

Administratör omsorg


Kan se/skapa/redigera allt inom sjuk,- hälsovård med personliga uppgifter.
Image
Image

Utförande personal omsorg och sjuk,- hälsovård med personlig information


Kan se och utföra allt inom omsorg och sjuk,- hälsovård med personliga uppgifter. Det innebär att den kan utföra aktiviteter från både omsorgsenheten och sjuk,- hälsovårdsenheten samt att ta alla larm.
Image
Image

Förvaltare


Hjälper till med generella inställningar och personalens rättigheter men har inget med driften att göra och ser inga aktiviteter/larm eller brukare.
Image
Image

Support


Om ni vill att vi skall ge support men inte ha tillgång till personuppgifter om brukarna. Vi kommer att kunna ge 100% support med denna inställning.
Image
Image