Inomhusposition - Manual


Admin - Inställningar


Inomhusposition aktiveras i brukarens profil. Positionen bygger på Bluetooth fyrar som placeras i lokalerna. I brukarens profil väljer ni brukarens "beacongrupp" då olika boenden har olika grupper av Bluetooth fyrar. Dessa Bluetooth fyrar skall placeras innan driftsättning av systemet och fyller fler funktioner i det totala tjänstutbytet och används därefter vid behov. Positioneringen kan inte användas för spårning utan anges endast vid larm/aktivitet. I loggen anonymiseras positionen efter att lokaliseringen har uppfyllt sitt syfte, vilket är efter avslutat ärende.
Brukarvy inomhusposition

Admin - Uppföljning


Man kan inte följa upp positionering som statistik. Om det finns önskemål om detta på organisatorisk nivå så be er ansvarige ta upp det med oss

Brukaren - Användandet


Ingen synlig förändring i brukarens Carewatch. Blutooth fyren är fäst med dubbelhäftande tejp och är 39mm i diameter och väger 21 gram.
Bluetooth fyr Inomhusposition
Carewatch

Utförande personal


Personalen har standardflödet i appen med möjlighet att ringa/låsa upp och se inomhusposition om det är aktiverat. om brukaren förflyttar sig uppdateras positionen.
Manuell aktivitet app